winkler prispieva detskej organizácii Arche v Hamburgu

Spoločnosť Winkler Fahrzeugteile GmbH v Hamburgu-Buchholz podporuje darom vo výške 5 000 Eur organizáciu Arche Hamburg-Harburg. Finančnú podporu dostanú deti v núdzi.

Desať pobočiek winkler - celoeurópskeho špecialistu na náhradné diely pre vozidlá, má každý rok príležitosť prispieť neziskovej organizácii vo vašom regióne. V tomto roku sa winkler stredisko Hamburgu-Buchholz rozhodlo pre Archu v mestskej časi Phoenix. 30,4 % ľudí, ktorí tam žijú, poberá sociálnu pomoc. Mnohé z detí, ktoré navštevujú Archu, pochádzajú zo slabých pomerov.

"Sme toho názoru, že naša podpora je tam veľmi vítaná “, hovorí Uwe Moll, prevádzkový manažér spoločnosti Winkler Fahrzeugteile GmbH v Hamburgu-Buchholz. „Deti sú naša budúcnosť - preto je dôležité dať im sebavedomie, vštepovať im hodnoty a pomôcť im presadiť sa v živote.“

„Archa je kontaktným bodom pre deti vo veku od 6 do 13 rokov a za úlohu si stanovila dať im pocit bezpečia. „Deti tam zažívajú náklonnosť a ocenenie, ktoré často doma nedostávajú“, hovorí Uwe Moll. V Arche deti dostávajú teplé jedlo šesť dní v týždni, dostávajú pomoc s domácimi úlohami a dozor nad voľným časom. Zariadenie umožňuje mnohým deťom absolvovať svoje prvé prázdniny prostredníctvom výletov. Najmä nadané deti dostávajú ponuky na podporu vzdelávania. Nadácia Arche podporuje ale aj rodičov detí. Ponúka pochôdzky do úradov a do rodičovskej kaviarne, ako aj pomoc pri jednaní s deťmi alebo pre samotných rodičov.