Snímače NOx: rozpoznání a odstranění chyb

Snímač NOx je nepostradatelnou součástí moderních vozidel. V případě poruchy je nezbytné ho rychle vyměnit. Při tom je ale potřeba dávat pozor na několik věcí. winkler vám pomůže!

Snímač NOx

Snímač NOx (= oxidů dusíku) je vysokoteplotní komponenta, která určuje množství vznikajících oxidů dusíku ve výfukových plynech vozidla. Měření je důležité nejen proto, že hodnoty oxidů dusíku jsou na celém světě přísně regulovány, ale také proto, že přispívá k optimalizaci chodu motoru a zaručuje tak správné fungování systému dodatečné úpravy výfukových plynů.

Dva druhy chyb

1

Méně časté: k chybě dojde po týdnech nebo měsících používání. V takovém případě většinou došlo k poškození nebo poruše měřicího čipu. Obvyklým důvodem jsou nečistoty v hlavě snímače v důsledku nedostatečného očištění místa montáže před instalací nebo vniknutí vlhkosti v důsledku nedostatečně těsné montáže hlavy snímače. Drobná část čipů (méně než 0,1 %) selže ale i bez cizího vlivu.

2

Častější: snímač nefunguje hned po namontování. Příčinou je často výběr nesprávného snímače pro dané vozidlo. Na vině mohou být ale i softwarové problémy při komunikaci s vozidlem, resp. mezi snímači. Diagnostický software pak zobrazuje chyby jako „Není možná komunikace s NOx 1/2“, „Neplauzibilní naměřené hodnoty“, „Chybný kontrolní součet“ či podobná hlášení.

Výměna

V takovém případě byste vždy měli ověřit, který snímač NOx je nainstalován – rozhodující jsou čísla dílů výrobce vozidla a číslo Conti (např. 5WK9 6661D) na starém dílu. Pokud servisní software doporučí jiný snímač, obvykle náhražku, je třeba také bezpodmínečně zkontrolovat, který snímač byl předtím nainstalován. Pokud se dvě čísla původně instalovaného snímače neshodují s naším snímačem, měli byste zvolit náhradní snímač podle těchto čísel.

 

Při vyměňování snímače NOx věnujte pozornost označení a poloze. Snímače, které se nacházejí před katalyzátorem, se označují jako „upstream/proti směru proudění“, snímače umístěné za katalyzátorem jako „downstream/po směru proudění“. Koncentrace NOx na těchto dvou místech se velmi liší, takže v některých aplikacích mohou být pro instalaci před, resp. za katalyzátor použity různé snímače.

Je velmi důležité, abyste předešli záměně. S produktem zacházejte opatrně, nepoužívejte spreje ani chemikálie k čištění nebo lakování a nepokoušejte se snímač a jeho součásti omývat vodou nebo rozebírat. Tyto činnosti mají za následek vážné riziko výpadku.

Skladový sortiment snímačů NOx společnosti winkler obsahuje aktuálně 49 položek pro všechny běžné aplikace ve vozidlech. Kontaktujte prodejce winkler.

Poradenství

Dodávky winkler jsou nejen rychlé, ale také obsahují přesně to potřebné: neboť prodejci winkler vám poskytnout intenzivní poradenství na základě hlubokých znalostí. Máte dotaz? Hledáte vhodný náhradní díl nebo příslušenství? Neváhejte nás kontaktovat!