Tiráž

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Německo

Telefon: +49 711 85999-0
Fax: +49 711 85999-109
E-mail:info[ a ]winkler[ . ]de

Rejstříkový soud: Obvodní soud Stuttgart
Registrační číslo: HRA 3193
DIČ: DE 147641186

Zastoupená
osobně ručící společností
Winkler GmbH, Ludwigsburg


Rejstříkový soud: Stuttgart
Registrační číslo: HRB 200526
Jednatel: Rüdiger Hahn, Ralf Dannhäuser, Jörg Rentschler

Důvěra a odpovědnost

Důvěra našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců je naším nejcennějším aktivem. Předpokladem k tomu je poctivost, bezúhonnost a chování v souladu s příslušnými zákony. Za tímto účelem se řídíme obchodními a etickými standardy, platnými zákony a směrnicemi. Při prevenci a boji proti nevhodnému chování na pracovišti se spoléháme na pomoc každého jednotlivce, abychom byli schopni odhalit porušení předpisů v rané fázi.

Chceme vás jako oznamovatele účinně chránit a nabídnout vám pomoc našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů Pan Erich Zimmermann Tel. +49 621 30696731 resp. E-mail hinweis[ a ]zida-datenschutz[ . ]de nebo Adresa: ZiDa-Datenschutz GmbH, Erich Zimmermann, Schwarzwaldstr. 17,  D-68163 Mannheim, www.zida-datenschutz.debezpečná komunikace pro podávání anonymních oznámení.

Další informace o tom (jaké zprávy mohu podat a jakým způsobem? Jak zpráva funguje? Jak je zachována moje anonymita? atd.) naleznete v části pod www.zida-datenschutz.de/hinweisgeber