Compliance - směrnice pro dodržování předpisů ve společnosti winkler

Compliance znamená dodržování zákonů a předpisů, ale také interních pravidel společnosti. Tato směrnice dále přispívá ke komunikaci kultury a důležitých hodnot koncernu winkler směrem dovnitř i navenek.

Pod tímto odkazem naleznete Směrnici pro dodržování předpisů společností winkler.