Právní upozornění

§ 1 Odpovědnost za obsah

Za obsah našich stránek odpovídáme v souladu s obecnými zásadami. Informace uvedené v této internetové nabídce jsme pečlivě vypracovali a neustále je kontrolujeme. Přesto nemůžeme přebírat záruku za jejich správnost, aktuálnost, úplnost a neustálou dostupnost. Závazné informace, poradenství, doporučení nebo vysvětlení poskytujeme výhradně v rámci individuální komunikace. Vyhrazujeme si právo internetovou nabídku kdykoliv upravit, doplnit, zkrátit nebo také zcela zrušit. Neručíme také za vhodnost naší internetové nabídky pro uživatele a k uživatelem požadovanému účelu. Pouhé používání webu nezakládá smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Nepřebíráme odpovědnost za to, zda jsou funkce na tomto webu bezchybné nebo zda tento web nebo příslušný server neobsahují viry či škodlivé složky. Veškerá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku přístupu na tento web nebo jeho používání je vyloučena.


§ 2 Externí odkazy

Naše nabídka obsahuje také odkazy na webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Obsah takových stránek si žádným způsobem nepřivlastňujeme a nepřebíráme za něj žádnou odpovědnost. Za obsah stránky v odkazu odpovídá výhradně provozovatel příslušné stránky. Pokud by stránka, na kterou odkaz odkazuje, obsahovala protiprávní obsah, tuto skutečnost jsme nezachytili. Pokud není znám konkrétní způsob porušení práva, nelze spravedlivě požadovat neustálou dodatečnou kontrolu obsahu stránek v odkazech. Pokud se přes naše odkazy dostanete na stránky, jejichž obsah vypadá podezřele, bez zbytečného odkladu nám to oznamte. Jakmile nám bude známo porušení práva způsobené obsahem stránek v odkazech, bez zbytečného odkladu takové odkazy odstraníme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy uvedené na našich stránkách.


§ 3 Autorská práva

Obsah, design a struktura naší internetové prezentace jsou chráněny autorskými právy a výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva. Zejména k rozmnožování, úpravám, šíření nebo jakémukoli komerčnímu využití je nezbytný náš písemný souhlas, není-li příslušné opatření povoleno v souladu se zákonnými předpisy bez předchozího souhlasu. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé účely, ne pro komerční účely. Výjimkou jsou texty a obrazový materiál umístěný v rubrice "Tisk“ určený pro novinářské účely. Umísťování hypertextových odkazů na naše internetové stránky je povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem.


Důležité upozornění:

Použití kontaktních údajů tiráže ke komerční reklamě je výslovně nežádoucí, kromě případů, kdy firma winkler předem udělila písemné povolení nebo pokud již existuje obchodní vztah. Firma winkler a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách jsou tímto podávají námitku ke komerčnímu použití a předávání údajů.