Vybavení pro nouzové případy ve vozidle

Tak jako ve všech motorových vozidlech je i v užitkových vozidlech nutné vozit s sebou nouzové vybavení – výstražné reflexní vesty, lékárničky pro první pomoc a popř. další bezpečnostní vybavení.

Co je nezbytné?

Co je potřeba k zajištění vozidla a jeho cestujících v případě nouze? Německý zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (StVZO) stanovuje dlouhý seznam bezpečnostního vybavení. Firma winkler objasní, které vybavení musí být ve vašem vozidle.

Lékárnička pro první pomoc

Německý zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 35, písm. h povinnost vozit s sebou v motorových vozidlech vybavení pro první pomoc podle normy DIN 13164. Obsah musí být svým obalem dostatečně chráněn před vlhkostí, prachem, palivem a mazivy. Toto vybavení zčásti tvoří sterilní produkty, jejichž použitelnost končí po pěti letech a které se musí pravidelně kontrolovat a vyměňovat.

Výstražné vybavení pro lidi a vozidlo

Výstražné reflexní vesty jsou povinné
Od 1. července 2014 platí podle § 53a StVZO povinnost vozit s sebou v osobních motorových vozidlech, nákladních vozidlech, tažných vozidlech a sedlových tahačích a rovněž v autobusech nejméně jednu žlutou nebo oranžovou výstražnou vestu; pokud je posádka dvojčlenná, jsou povinné dvě výstražné vesty. Výstražné reflexní vesty musí splňovat normu DIN EN 471:2003 + A1:2007, vydání z března 2008 a jsou povinné rovněž v zemědělských vozidlech.

Při jízdě po silnici
Pro vozidlo s přípustnou celkovou hmotností přesahující 3,5 t předepisuje zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích výstražný trojúhelník a rovněž výstražné světlo. To lze rovněž nahradit přenosným blinkrem.

Nebezpečný náklad

Při přepravě nebezpečného nákladu je bezpodmínečně nutné učinit si na základě písemného nařízení představu o bezpečnostním vybavení, které je třeba vézt s sebou. Směrodatná je zde část 8.1.5 dohody ADR („Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route“, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Tak se např. může zvýšit počet potřebných výstražných trojúhelníků a výstražných světel nebo může být předepsáno vození ochranných rukavic, ochrany zraku, jímacích nádob nebo krytů kanálu.

Nenalezli jste to, co jste hledali?

Dodávky winkler jsou nejen rychlé, ale také obsahují přesně to potřebné: neboť prodejci winkler vám poskytnout intenzivní poradenství na základě hlubokých znalostí. Máte dotaz? Hledáte vhodný náhradní díl nebo příslušenství? Neváhejte nás kontaktovat!

Naši partneři

Více informací o palubní výbavě

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.