Vybavení pro nouzové případy ve vozidle

Tak jako ve všech motorových vozidlech je i v užitkových vozidlech nutné vozit s sebou nouzové vybavení – výstražné reflexní vesty, lékárničky pro první pomoc a popř. další bezpečnostní vybavení.

Co je nezbytné?

Co je potřeba k zajištění vozidla a jeho cestujících v případě nouze? Německý zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (StVZO) stanovuje dlouhý seznam bezpečnostního vybavení. Firma winkler objasní, které vybavení musí být ve vašem vozidle.

Lékárnička pro první pomoc

Německý zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 35, písm. h povinnost vozit s sebou v motorových vozidlech vybavení pro první pomoc podle normy DIN 13164. Obsah musí být svým obalem dostatečně chráněn před vlhkostí, prachem, palivem a mazivy. Toto vybavení zčásti tvoří sterilní produkty, jejichž použitelnost končí po pěti letech a které se musí pravidelně kontrolovat a vyměňovat.

Ein Mann blickt auf 3 weitere Männer die den gleichen Warnanzug tragen wie er

Výstražné vybavení pro lidi a vozidlo

Výstražné reflexní vesty jsou povinné
Od 1. července 2014 platí podle § 53a StVZO povinnost vozit s sebou v osobních motorových vozidlech, nákladních vozidlech, tažných vozidlech a sedlových tahačích a rovněž v autobusech nejméně jednu žlutou nebo oranžovou výstražnou vestu; pokud je posádka dvojčlenná, jsou povinné dvě výstražné vesty. Výstražné reflexní vesty musí splňovat normu DIN EN 471:2003 + A1:2007, vydání z března 2008 a jsou povinné rovněž v zemědělských vozidlech.

Při jízdě po silnici
Pro vozidlo s přípustnou celkovou hmotností přesahující 3,5 t předepisuje zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích výstražný trojúhelník a rovněž výstražné světlo. To lze rovněž nahradit přenosným blinkrem.

Ein wegfahrender Sattelzug-Lkw mit Gefahrenschildern

Nebezpečný náklad

Při přepravě nebezpečného nákladu je bezpodmínečně nutné učinit si na základě písemného nařízení představu o bezpečnostním vybavení, které je třeba vézt s sebou. Směrodatná je zde část 8.1.5 dohody ADR („Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route“, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Tak se např. může zvýšit počet potřebných výstražných trojúhelníků a výstražných světel nebo může být předepsáno vození ochranných rukavic, ochrany zraku, jímacích nádob nebo krytů kanálu.

Katalog „Palubní systémy a vybavení pro autobusy”

Vybavte optimálně své autobusy, např. informačními a zábavními systémy, vnitřním osvětlením, přístroji pro palubní kuchyňku, dveřními systémy a sedadly. Kromě technické podpory pro řidiče, jako jsou např. navigační zařízení, nabízíme také produkty, kterými zabavíte cestující. Hned online prolistujte nebo objednejte! (Katalog je k dispozici pouze v německém jazyce)

Nenalezli jste to, co jste hledali?

Dodávky winkler jsou nejen rychlé, ale také obsahují přesně to potřebné: neboť prodejci winkler vám poskytnout intenzivní poradenství na základě hlubokých znalostí. Máte dotaz? Hledáte vhodný náhradní díl nebo příslušenství? Neváhejte nás kontaktovat!

Naši partneři

Více informací o palubní výbavě

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.