Upozornění k používání rodu pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti se na těchto webových stránkách upouští od současného používání jazykových forem mužského, ženského a různého rodu v případě osobních označení a osobních jmen.

Příslušné pojmy obecně platí pro všechna pohlaví z hlediska rovného zacházení. Zkrácená jazyková forma je pouze z redakčních důvodů a neobsahuje žádné hodnocení.