Impressum

Christian Winkler GmbH & Co KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Nemecko

Telefón: +49 711 85999-0
Telefax: +49 711 85999-109
email:info[ a ]winkler[ . ]de

Registračný súd: okresný súd Štuttgart
Registračné číslo: HRA 3193
IČ DPH: DE 147641186

Zastúpenie
osobne ručiacov spoločnosťou:
Winkler GmbH, Ludwigsburg


Registračný súd: Štuttgart
Registračné číslo: obchodný register 200526
Konatelia: Rüdiger Hahn, Ralf Dannhäuser, Jörg Rentschler

Dôvera a zodpovednosť

Dôvera našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov je náš najcennejší majetok. Predpokladom toho je úprimnosť, integrácia a konanie v súlade s príslušnými zákonmi. Za týmto účelom sa riadime obchodnými a etickými normami, platnými zákonmi a smernicami. Pri prevencii a boji proti škodivému nesprávnemu správaniu na pracovisku sa spoliehame na pomoc každého jednotlivca, aby sme boli schopní včas odhaliť porušenia predpisov.

Chceme vás ako oznamovateľov účinne chrániť a ponúknuť vám pomoc nášho externého úradníka pre ochranu údajov Pán Erich Zimmermann Tel. +49 621 30696731 E-Mail hinweis[ a ]zida-datenschutz[ . ]de  Adresa: ZiDa-Datenschutz GmbH, Erich Zimmermann, Schwarzwaldstr. 17,  D-68163 Mannheim, www.zida-datenschutz.dezabezpečená komunikácia na podávanie anonymných oznámení.

Viac informácií o tom (aké hlásenia môžem odoslať a ako? Ako prebieha nahlásenie? Ako je zachovaná moja anonymita? atď.) nájdete na www.zida-datenschutz.de/hinweisgeber