Pielęgnacja i konserwacja akumulatorów

Rozładowany lub uszkodzony akumulator grozi kosztownymi przestojami. Właściwa pielęgnacja odgrywa decydującą rolę w zapobieganiu awariom. Firma winkler pokazuje, jak dzięki właściwej pielęgnacji można nie tylko uniknąć awarii akumulatora, ale także wydłużyć jego żywotność.

Niedomagania akumulatora – przyczyny i ryzyka

Nie tylko mroźne zimowe dni, ale także prowadzone w warsztacie prace konserwacyjne i naprawcze mogą być przyczyną rozładowania akumulatorów. Jeśli akumulator jest uszkodzony lub nie w pełni sprawny, do awarii może doprowadzić nawet pozostawienie radia włączonego podczas postoju. Kolejną przyczyną problemów z akumulatorem są podróże na krótkich trasach, ponieważ czas pracy silnika często nie jest wystarczający do pełnego naładowania akumulatora.

 

Tak naprawdę, oprócz uszkodzonych pasków rozrządu, usterek alternatora i problemów z rozrusznikiem, rozładowane lub słabe akumulatory należą do najczęstszych usterek elektrycznych, powodując nawet 35% awarii, do których dochodzi na drodze. Dlatego należy im zapobiegać, odpowiednio pielęgnując i konserwując akumulatory.

Sprawdzanie akumulatorów

Akumulatory należy regularnie sprawdzać. Można w tym celu wykorzystać dostępny w handlu tester napięcia lub – jeżeli nadzór ma odbywać się cyfrowo – urządzenie Battery-Guard.

 

Należy też upewnić się, że akumulatory zostały wyrównane, ponieważ akumulatory 24V pracują w parze. Aby spełnić wymagania dotyczące ich żywotności i wydajności, muszą być one zawsze wyrównane. W przypadku niestabilności istnieje ryzyko, że jeden akumulator zostanie przeładowany, podczas gdy drugi będzie ładowany w niewystarczającym stopniu. Może to spowodować awarię akumulatorów i konieczność ich wcześniejszej wymiany.

Regularne ładowanie

Zaleca się możliwie częste ładowanie akumulatorów (co najmniej 2 razy w roku). Należy przy tym uwzględnić fakt, że akumulatory pojazdów użytkowych są rozładowywane częściej i bardziej intensywnie niż akumulatory samochodów osobowych. W związku z tym należy im poświęcić więcej uwagi.

 

Uwaga: w pełni naładowany akumulator wykazuje napięcie o wartości 12,7 V. Wszystko powyżej to ładunki powierzchniowe. Jeśli jednak napięcie spadnie do 12,4 V lub poniżej tej wartości, może dojść do zasiarczenia kwasu akumulatorowego i poważnego obniżenia wydajności. Jeśli pojazd opuści warsztat ze słabo naładowanym akumulatorem, może się okazać, że podczas codziennej eksploatacji nie uda się go wystarczająco naładować. W takim przypadku wzrasta ryzyko pojawienia się w krótkim czasie awarii i związanych z nią problemów.

Porady firmy winkler dotyczące trwałości akumulatora

1

Akumulator należy naładować najpóźniej w momencie pojawienia się napięcia spoczynkowego o wartości 12,4 V

2

Powierzchnia akumulatora powinna być zawsze czysta i sucha

3

Regularnie sprawdzać dobre osadzenie zacisków przewodów

4

Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu i w razie potrzeby dolewać wodę destylowaną do poziomu maks

Może Państwa również zainteresować:

Bezkompromisowo dobre: w przypadku akumulatorów do pojazdów ciężarowych i użytkowych stawiamy wyłącznie na jakość.

Profesjonalne doradztwo

Liczniki cząstek stałych są dostępne na zapytanie u doradców.

 Usuń zaznaczone