Ustawa o zgłaszaniu nieprawidłowości

Zaufanie i odpowiedzialność

Zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników jest naszym najcenniejszym kapitałem. Warunkiem tego jest uczciwość, prawość i zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. W tym celu kierujemy się standardami biznesowymi i etycznymi, obowiązującym prawem i wytycznymi. W zapobieganiu i zwalczaniu szkodliwych naruszeń w miejscu pracy polegamy na pomocy każdej osoby, aby móc wykryć naruszenia zgodności na wczesnym etapie.

Chcemy skutecznie chronić Cię jako informatora i z pomocą naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych oferujemy Ci Herrn Erich Zimmermann Tel. +49 621 30696731 lub E-Mail hinweis[ a ]zida-datenschutz[ . ]de lub  Adres pocztowy : ZiDa-Datenschutz GmbH, Erich Zimmermann, Schwarzwaldstr. 17,  D-68163 Mannheim, www.zida-datenschutz.de  bezpieczną komunikację w celu składania anonimowych zgłoszeń.

Więcej informacji na ten temat (jakie raporty mogę składać i w jaki sposób? Jak działa raport? Jak zachowana jest moja anonimowość? itp.) można znaleźć www.zida-datenschutz.de/hinweisgeber

 Usuń zaznaczone