Informacje prawne

§ 1 Odpowiedzialność za treści

Ponosimy odpowiedzialność za treści własne naszych stron na zasadach ogólnych. Informacje podane w tej ofercie internetowej przygotowaliśmy z należytą starannością i staramy się na bieżąco je kontrolować. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, aktualności, kompletności oraz ciągłej dostępności. Wiążących informacji, konsultacji, zaleceń lub wyjaśnień udzielamy wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu. Zastrzegamy sobie możliwość w każdej chwili do zmiany, uzupełnienia, ograniczenia lub także całkowitego wstrzymania naszej oferty internetowej. Nie gwarantujemy również, że treści naszej oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego zamierzeń. Samo korzystanie ze strony internetowej dostawcy nie tworzy stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak błędów funkcji tej strony ani za brak zagrożeń na stronie lub serwerze w postaci wirusów lub szkodliwych składników. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostępu lub korzystania z tej strony internetowej jest wykluczona.


§ 2 Linki do stron zewnętrznych

Nasza oferta zawiera także linki do stron internetowych, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Nie rościmy sobie w żaden sposób praw do tych treści i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Za zawartość podlinkowanej strony jest odpowiedzialny wyłącznie dostawca danej strony. Nie posiadaliśmy wiedzy o nielegalnych treściach podlinkowanych stron. Bez konkretnych dowodów na fakt naruszenia prawa ciągłe sprawdzanie zawartości podlinkowanych stron nie jest możliwe. Prosimy o bezzwłoczne informowanie nas o stronach połączonych linkami z naszą stroną, których treść wydaje się podejrzana. Linki prowadzące do stron zawierających treści naruszające przepisy prawa zostaną przez nas usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków połączonych z naszymi stronami.


§ 3 Prawa autorskie

Zawartość,wygląd oraz struktura naszej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Zastrzegamy sobie wyraźnie wszelkie prawa własności intelektualnej. W szczególności powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wymaga naszej pisemnej zgody, o ile zgodnie z przepisami prawa działanie to nie jest dozwolone bez zgody. Wolno pobierać i kopiować te strony tylko na użytek prywatny, a nie komercyjny. Wyjątek stanowią materiały tekstowe i ilustracyjne, dostępne dla dziennikarzy w rubryce „Prasa”. Ustawienie hiperlinków do naszych stron internetowych wymaga wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.


Ważna wskazówka:

Wykorzystanie danych kontaktowych redakcji strony do celów reklamy jest jednoznacznie niepożądane, chyba że firma winkler wyraziła uprzednią pisemną zgodę lub nawiązano już stosunki handlowe. Firma winkler oraz wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej niniejszym sprzeciwiają się wykorzystywaniu danych do celów komercyjnych oraz ich przekazywaniu.

 Usuń zaznaczone