Dyrektywa compliance w firmie winkler

Compliance oznacza przestrzeganie przepisów prawa, jak również wewnętrznych regulacji firmowych. Ponadto Wytyczne mają na celu rozpowszechnianie kultury i ważnych wartości grupy winkler zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Pod tym linkiem znajdziesz wytyczne Compliance grupy winkler

 

 Usuń zaznaczone