Informacja dotycząca użytych form określających płeć

Ze względu na lepszą czytelność, w przypadku nazw i rzeczowników osobowych na tej stronie internetowej zrezygnowano z jednoczesnego używania form męsko-, żeńsko- i różnoosobowych.

W rozumieniu równego traktowania odpowiednie terminy odnoszą się do wszystkich płci. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie ma na celu jakiegokolwiek wartościowania.

 Usuń zaznaczone