Výmena hydraulických čerpadiel

Hydraulické čerpadlo je najdôležitejší konštrukčný diel v hydraulickom systéme – a musí byť niekedy vymenené. Zistite, čo pritom treba rešpektovať.

[Translate to Slowakisch:]
[Translate to Slowakisch:]

Centrálna úloha hydraulického čerpadla

V poľnohospodárskych vozidlách je hydraulika jedným z najdôležitejších technických systémov. Každodenným používaním je aj mimoriadne namáhaná. Najdôležitejší konštrukčný diel v systéme je hydraulické čerpadlo. Zásobuje spotrebiče – teda napr. hydrauliku zadnej časti alebo hydraulické riadenie – olejom aj správnym tlakom.

Pomoc pri výmene

Pred výmenou hydraulického čerpadla sa musí najprv identifikovať vhodné čerpadlo. Hydraulické čerpadlá sa odlišujú podľa ich prepravovaného objemu, smeru otáčania, mechanického pohonu ako aj olejových prípojok. Váš odborný poradca spoločnosti winkler vám ochotne poradí pri identifikácii čerpadla vhodného pre vaše vozidlo. Majte pripravené originálne číslo alebo porovnávacie číslo, môže pritom pomôcť aj fotografia.

[Translate to Slowakisch:]

Čerpadlo je časťou systému

Keď sa mení hydraulické čerpadlo, je potrebné pri údržbe zahrnúť aj hydraulický olej ako aj filter hydraulického oleja. Aj oleje podliehajú starnutiu a strácajú tým svoje predpísané vlastnosti. Správne oleje s vysokým štandardom kvality sa starajú o mazanie vnútri hydraulického zariadenia. Schopnosť HLPD olejov viazať vodu dodatočne chráni systém pred koróziou.

[Translate to Slowakisch:]

Pravidelne vymieňajte aj filtre

Hydraulický filter, či spätný, nasávací alebo tlakový, zachytáva znečistenia a chráni tak komponenty pred zvýšeným opotrebením. Všetky zvyšky, ktoré filter nedokáže zachytiť, zostávajú v hydraulickom oleji a môžu sa uložiť aj v čerpadle ako nečistoty. Aby ste zabránili preniknutiu nečistôt do hydraulického čerpadla (predovšetkým pri montáži nového čerpadla), je potrebné spolu s čerpadlom vymeniť aj olej a filter. Tým je váš hydraulický systém opäť optimálne pripravený na ďalšie použitie.

Naše služby týkajúce sa hydrauliky

Viac o hydraulike