Compliance smernica winkler

Compliance znamená dodržiavanie zákonov a predpisov, ale aj vnútropodnikových pokynov. Okrem toho táto smernica slúži na komunikovanie kultúry a dôležitých hodnôt koncernu winkler smerom dovnútra aj von.

Pod týmto odkazom nájdete smernicu o dodržiavaní predpisov skupiny spoločností winkler.