Tvoje vzdelávanie v spoločnosti winkler

Začni svoju kariéru v spoločnosti winkler! Ako rodinný podnik vedomý si svojej zodpovednosti ti ponúkame všetko pre tvoju úspešnú budúcnosť. Pripravíme ťa na budúcnosť – či ide o atraktívne a zaujímavé učňovské vzdelávanie alebo duálne študijné odbory v oblasti obchodu, logistiky a remesiel.

Naše obchodné učebné odbory

IT a médiá

Naše technické učebné odbory

Naše duálne štúdiá

Dobrý štart

Aktuálne informácie

Nástup do práce

Vítame ťa v tvojom prvom pracovnom dni! Predovšetkým chceme, aby si si našiel svoje miesto u nás v podniku a poskytneme ti preto dostatok času na získanie prvých dojmov a spoznanie tímu.

Aktuálne informácie

Rodina winkler

Aby si sa u nás rýchlo cítil dobre a stal sa súčasťou rodiny winkler, pozývame ťa do aplikácie winkler (skrátene wApp). Pre wApp platí motto: spolu sa rozprávať, spolu vytvárať, prepojení cez wApp. Všetci zamestnanci tu majú možnosť získavať informácie o aktuálnom dianí a aj aktívne prispievať.

Aktuálne informácie

Darček na privítanie

Počas tvojho prvého dňa vo winkler dostaneš malé prekvapenie. Aby si bol dobre vybavený tak, ako je to typické pre winkler. Buď zvedavý!

Aktuálne informácie

Tútorský program

Aby sme ti uľahčili nástup do práce u nás vo winkler, budeš mať od svojho prvého dňa učňovského vzdelávania po boku tútora. Ten ti pomôže pri nástupe, odpovie na všetky tvoje otázky a poradí ti.

Ďalší osobnostný a odborný rozvoj

Počas svojej učňovskej prípravy alebo duálneho štúdia v spoločnosti winkler prejdeš individuálnym a intenzívnym procesom učenia. Aby sme ti pomohli počas celého tohto procesu učenia, poskytujeme počas celej doby vzdelávania rôzne školenia a semináre špeciálne zamerané na praktikantov a študentov.

Podľa príslušnej učňovskej prípravy sú k dispozícii rôzne školenia presne na mieru tvojmu učňovskému vzdelávaniu/štúdiu. Na seminároch sa naučíš viac o podnikovej filozofii winkler a budeš mať možnosť spoznať všetkých praktikantov/študentov v tvojom ročníku.

Zahraničný pobyt

Pri splnení stanovených podnikových predpokladov podporujeme našich učňov a študentov pri získavaní nových osobných a medzinárodných pracovných skúseností a zároveň zdokonaľovaní ich jazykových znalostí.

Praktikanti môžu využiť túto možnosť vo forme praxe v zahraničí a študenti môžu počas svojej teoretickej prípravy stráviť semester v zahraničí. Pobyt organizuje odborná škola v spolupráci s Priemyselnou a obchodnou komorou alebo prostredníctvom Duálnej vysokej školy v Bádensku-Württembersku, ktorá spolupracuje s mnohými vysokými školami a univerzitami na celom svete.

Naše benefity

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Pracovnú dobu v našej spoločnosti vyhovujúcu zamestnancom aj ich rodinnému životu, si naši zamestnanci môžu zostaviť flexibilne podľa príslušnej oblasti činnosti.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

vianočný príspevok

vianočný príspevok

winkler zaručuje svojim zamestnancom vianočný bonus. Táto suma bude vyplatená v novembri.

vianočný príspevok

Aplikácia pre zamestnancov

Aplikácia pre zamestnancov

winklerApp je platforma, prostredníctvom ktorej sa môžu vymieňať naši zamestnanci a dozvedieť sa novinky týkajúce sa diania v podniku. Zamestnanci dostanú prístup k zamestnaneckej aplikácii ešte pred nástupom do pracovného pomeru.

Aplikácia pre zamestnancov

Ponuka seminárov a školení

Ponuka seminárov a školení

Poskytneme ti podporu počas procesu tvojho učenia počas celej doby vzdelávania vďaka rôznym školeniam a seminárom určeným špeciálne pre praktikantov a študentov.

Ponuka seminárov a školení

Zobraziť viac Zobraziť menej

Správne miesto pre usilovných učňov

Chceš začať v zamestnení, ktoré sa k tebe naozaj hodí? Ako mladý talent spoznáš rôzne oblasti nášho podniku a získaš tak predpoklady pre dokonalý štart svojej kariéry. Spomedzi našej pestrej ponuky sa určite nájde niečo aj pre teba.

Často kladené otázky

Kedy sa môžem prihlásiť na miesto praktikanta/duálne štúdium?

Naše praktikantské miesta a duálne študijné odbory bývajú vypísané na našej kariérnej internetovej stránke v auguste/septembri, približne rok pred začiatkom vzdelávania. Čím skôr sa teda prihlásiš, tým lepšie. Aj napriek tomu sa však môžeš uchádzať o miesto dovtedy, kým je vypísané.

Kedy sa začína vzdelanie a ako dlho trvá?

Začiatok vzdelávania sa líši v závislosti od príslušnej spolkovej krajiny a je každý rok 1. augusta alebo 1. septembra. Doba štúdia závisí od charakteristiky príslušného povolania a spravidla zahŕňa tri roky.

Kedy sa začína duálne štúdium a ako dlho trvá?

V spoločnosti winkler začína duálne štúdium každý rok 1. septembra, aby sme sa navzájom spoznali ešte pred oficiálnym začiatkom semestra, ktorý je 1. októbra. Štúdium spravidla trvá šesť semestrov, čiže tri roky.

Ako prebieha prvý deň?

Počas svojho prvého dňa sa najskôr spoznáš s ostatnými praktikantmi a študentmi a tiež kolegami z tvojej pobočky. Okrem toho získaš prvé informácie o všeobecných procesoch a prevádzkových nariadeniach a tiež informácie o tvojej odbornej škole, prvom dni v odbornej škole a o tvojej duálnej vysokej škole.

Môžem si skrátiť dobu vzdelávania?

Odporúčame ti absolvovať plánovanú dobu štúdia. Nelen preto, lebo sme toho názoru, že výuka je pekným obdobím človeka, ale aj preto, lebo naši praktikanti tak v odbornej škole a v prevádzke získajú dostatok času na svoj ďalší odborný alebo aj osobnostný rozvoj. Ak by si si predsalen chcel/-a skrátiť výuku, je to možné, pokiaľ máš veľmi dobré výsledky v škole a spĺňaš príslušné podnikové predpoklady. Pre našich študujúcich platí štandardná doba štúdia šesť semestrov, ktorú nie je možné skrátiť.

Aké predpoklady musím splniť v prípade duálneho štúdia?

Pre duálne štúdium potrebuješ mať všeobecnú spôsobilosť na štúdium na vysokej škole/odbornej vysokej škole potvrdenú testom preukazujúcim tvoje schopnosti k štúdiu. Okrem toho by si mal mať vysokú vlastnú motiváciu, mal by si byť pripravený na prácu, mať jasný cieľ, komunikačné zručnosti a dobrú schopnosť chápať veci.

V ktorých pobočkách je možné duálne štúdium?

V prípade duálneho štúdia spolupracujeme s Duálnou vysokou školou Bádensko-Württembersko (DHBW). V oblasti Podnikového hospodárstva - Obchodu a Podnikového hospodárstva - Účtovníctva a kontrollingu a tiež Podnikového hospodárstva - Manažmentu digitálneho obchodu sa teoretická časť vyučuje v kampuse v Štuttgarte a praxuje sa v našej centrále v Štuttgarte. V prípade štúdia Podnikového hospodárstva - Špedície, prepravy a logistiky sa teoretická časť vyučuje v kampuse v Heidenheime a praxuje sa v našej pobočke v Ulme.  

Naše ponuky pracovných miest

Triediť výsledky
38 Ponuka práce Ponuky pracovných miest
Kategória
Stredisko
Označiť
Kategória
Purchasing, Materials Administration and Logistics
Stredisko
Graz
Kategória
Sales
Stredisko
Graz
Kategória
Sales
Stredisko
Garching bei München
Kategória
Sales
Stredisko
Vomp
Kategória
Sales
Stredisko
Himberg bei Wien
Kategória
Purchasing, Materials Administration and Logistics
Stredisko
Umkirch
Kategória
Sales
Stredisko
Wels
Kategória
Purchasing, Materials Administration and Logistics
Stredisko
Himberg bei Wien
Strana 1 od 4

Dozveďte sa ešte viac