Núdzové vybavenie vo vozidle

Podobne ako vo všetkých osobných automobiloch, aj v úžitkových vozidlách je nuté mať so sebou vhodné vybavenie pre núdzové situácie – výstražné vesty, lekárničky a príp. ďalšie bezpečnostné vybavenie.

Čo musí byť súčasťou?

Čo je potrebné na zabezpečenie vozidla a pasažierov v núdzovom prípade? Predpis o pravidlách prevádzky vozidiel na cestách určuje dlhý zoznam bezpečnostnej výbavy. Spoločnosť winkler vysvetľuje, aké vybavenie musí byť k dispozícii vo vašom vozidle.

Lekárničky prvej pomoci

Podľa predpisu o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách sa uvádza povinnosť mať v motorových vozidlách k dispozícii vybavenie na poskytnutie prvej pomoci podľa normy DIN 13164. Obsah lekárničky musí byť obalom dostatočne chránený pred vlhkosťou, prachom, palivami a mazivami. V prípade časti toho vybavenia ide o sterilné produkty, ktoré exspirujú po piatich rokoch a je ich nutné pravidelne kontrolovať a vymieňať.

Ein Mann blickt auf 3 weitere Männer die den gleichen Warnanzug tragen wie er

Výstražné prostriedky pre osoby a vozidlo

Výstražné vesty sú povinné
Od 1. júla 2014 vznikla v zmysle § 53a predpisu o pravidlách prevádzky vozidiel na cestách povinnosť mať so sebou v osobných automobiloch, nákladných automobiloch, ťahačoch, ťahačoch návesov a autobusoch minimálne jednu reflexnú vestu žltej alebo oranžovej farby; v prípade dvojice vodičov sú potrebné dve vesty. Výstražné vesty musia zodpovedať norme DIN EN 471:2003 + A1:2007, vydanie z marca 2008, a sú povinné aj v poľnohospodárskych vozidlách.

Na cestách
Pre vozidlo s vyššou celkovou povolenou hmotnosťou ako 3,5 tony vzniká podľa predpisov prevádzky vozidiel na cestách povinnosť mať výstražný trojuholník a okrem toho aj výstražné svetlo. Namiesto neho je možné použiť aj prenosné smerové svetlo.

Ein wegfahrender Sattelzug-Lkw mit Gefahrenschildern

Nebezpečný náklad

Pri preprave nebezpečného nákladu je nevyhnuté, aby ste mali predstavu podľa písomného návodu, ktorý je súčasťou bezpečnostného vybavenia, ktoré máte so sebou. V tomto prípade je rozhodujúci odsek 8.1.5 ADR (“Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, Európskeho dohovoru o preprave nebezpečného materiálu). Preto môže byť napríklad nutné mať k dispozícii väčší počet potrebných výstražných trojuholníkov a výstražných svetiel príp. môže byť predpísaná povinnosť mať so sebou ochranné rukavice, vybavenie na ochranu očí, zberné nádrže alebo pokrytia kanálov.

Katalóg „Palubné systémy a výbava pre autobusy”

Vybavte vaše autobusy na cestách, napríklad systémom infotainmentu, vnútorným osvetlením, palubnými kuchynskými zariadeniami, dverovými systémami a sedadlami! Okrem technickej podpory, napr. navigačných zariadení pre vodiča, ponúkame aj zábavu pre cestujúcich. Ihneď online prelistovať a objednať! (Katalóg je dostupný iba v nemeckom jazyku)

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Dodáme nielen rýchlo, ale aj presne to, čo potrebujete: pretože naši odborníci vám dôkladne poradia na základe svojich odborných znalostí. Máte otázku? Hľadáte správny náhradný diel alebo príslušenstvo? Skontaktujte sa s nami!

Naši partneri

Viac o palubnom príslušenstve