Zaistenie nákladu a výstražné označenia

Všetko pre bezpečnosť: v našom rozsiahlom sortimente nájdete všetko potrebné na zaistenie bezpečnosti vašich úžitkových vozidiel a vášho nákladu.

Dbajte na bezpečnosť

Pri preprave nákladov ako aj počas všedného dňa sú alfou a omegou práce s úžitkovými vozidlami vhodné bezpečnostné opatrenia. Vysoko kvalitnými produktmi na zaistenie nákladu a značenia vozidiel a pracovných zón, napr. stavenísk, ktoré patria do našej rozsiahlej ponuky, vám pritom poskytneme podporu.

Pri preprave vášho nákladu nesú špedičné firmy a vodiči nákladných vozidiel veľkú zodpovednosť za jeho bezpečnosť. V našom sortimente nájdete upínacie pásy a protišmykové podložky, krycie plachty, rozperné tyče a mnohé ďalšie produkty. Pri hľadaní vhodných riešení vám radi pomôžu naši odborní poradcovia; v oblasti zaistenia nákladov okrem toho ponúkame rozsiahle školenia.

Katalóg „Konštrukčné diely vozidiel a zaistenie nákladu“

Hľadáte plachtové nadstavby, vymeniteľné nadstavby a vyklápacie nadstavby, spojovacie diely vozidiel, príslušenstvo rámov, blatníky, upínacie pásy alebo dopravné značenie pre vaše vozidlo? S naším sortimentom ste spoľahlivo vybavení konštrukčnými dielmi pre vozidlo a zaistením nákladu. Získajte prehľad pomocou nášho katalógu. (Katalóg je dostupný iba v nemeckom jazyku)

Priamy kontakt na nás

Dodáme nielen rýchlo, ale aj presne to, čo potrebujete: pretože naši odborníci vám dôkladne poradia na základe svojich odborných znalostí. Máte otázku? Hľadáte správny náhradný diel alebo príslušenstvo? Skontaktujte sa s nami!

Zaistenie nákladu je povinnosť a nutnosť

Pri preprave vášho nákladu nesú vodiči a firmy veľkú zodpovednosť za jeho bezpečnosť. Naložený tovar nesmie skĺznuť ani spadnúť nielen pri bežnej jazde, ale ani pri vyhýbacom manévri alebo prudkom zabrzdení. Ak by sa náklad dosal mimo kontrolu, je možné, že na ložnej ploche dôjde k jeho poškodeniu.

Môže sa tiež stať, že dôjde k poškodeniu prepravného vozidla nákladom alebo že dokonca spadne z vozidla. Následkom chybného zaistenia nákladu tak dôjde k ohrozeniu nielen vodiča a úžitkového vozidla, ale aj ostatných účastníkov premávky. Preto je bezpodmienečne nutné zabrániť takýmto chybám, každodenná prax však ukazuje, že sú mnohé náklady stále istené chybne alebo dokonca vôbec.

Prostriedky na zaistenie nákladu každého druhu

So správnym vybavením je ľahké zaistiť náklad na nepoškodených ložných plochách so správnou konštrukciou. Protišmykové rohože zvyšujú trenie na podlahe a zabraňujú šmýkaniu v menších zákrutách; jednotlivé predmety sa zaisťujú na ložnej ploche pomocou príslušných upínacích prostriedkov.

Predmety je možné pripútať pomocou upínacích pásov a upevňovacích reťazí. Upínacie pásy, západky, upínacie tyče a zaisťovacie tyče tiež zaisťujú, že sa náklad nepohybuje. Vďaka špeciálnym riešeniam, napr. upínaniu v tvare X na kontajneroch alebo systému upínacích lát AJS umožňujúcemu zaistenie nákladu vo forme, je možné riešiť aj komplexné problémy s nákladom.
Musíte prepraviť oceľové rohože na vystuženie betónu? Aj na to existuje riešenie.

Doležitým zostáva dokonalé istenie! Dbajte napríklad na to, aby jednotlivé predmety nemohli spadnúť, prípadne použite krycie siete, aby sa zabránilo odviatiu ľahkých predmetov z ložnej plochy.

Potrebujete školenie ohľadom správneho zaistenia nákladu?

Vodičom aj zasielateľom v každom prípade odporúčame praktické školenia týkajúce sa zaistenia nákladu, ktoré pravidelne ponúkame v podnikoch winkler v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Na seminároch odborníci poskytujú fundované informácie o právnych aspektoch, fyzikálnych základoch, stabilite vozidiel a správnej manipulácii s upínacími a pomocnými prostriedkami. Súčasťou programu sú aj výpočty zaistenia nákladu a praktické tipy. Starostlivo pripravené podklady k seminárom umožňujú vnorenie sa do témy a po ukončení školenia slúžia ako užitočná pomôcka pre každodennú prax pri preprave tovaru.

Od kedy je potrebné zaistenie nákladu?

Zaistenie nákladu je súčasťou riadnej prepravy a v predpise o cestnej premávke je výslovnej predpísané, pričom sa nerozlišuje medzi prepravou na súkromné účely a prepravou, ktorá je súčasťou podnikania. Vždy, keď môže náklad skĺznuť alebo spadnúť následkom náhleho zabrzdenia, pri jazde do zatáčiek alebo pri zrýchľovaní, je ho nutné primerane zaistiť, a ešte o to viac, ak by následkom zošmyknutia alebo pokĺznutia mohol náklad z vozidla spadnúť alebo zraniť ľudí.