Zariadenie prevádzky týkajúce sa chovu zvierat a lesníctva

Chováte zvieratá? Obrábate veľké záhradné plochy alebo pracujete v lesnom hospodárstve? Máme techniku a zariadenia, ktoré potrebujete.