Zákon o whistlebloweroch

Dôvera a zodpovednosť

Dôvera našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov je náš najcennejší majetok. Predpokladom toho je úprimnosť, integrácia a konanie v súlade s príslušnými zákonmi. Za týmto účelom sa riadime obchodnými a etickými normami, platnými zákonmi a smernicami. Pri prevencii a boji proti škodivému nesprávnemu správaniu na pracovisku sa spoliehame na pomoc každého jednotlivca, aby sme boli schopní včas odhaliť porušenia predpisov.

Chceme vás ako oznamovateľov účinne chrániť a ponúknuť vám pomoc nášho externého úradníka pre ochranu údajov Pán Erich Zimmermann Tel. +49 621 30696731 E-Mail hinweis[ a ]zida-datenschutz[ . ]de  Adresa: ZiDa-Datenschutz GmbH, Erich Zimmermann, Schwarzwaldstr. 17,  D-68163 Mannheim, www.zida-datenschutz.de  zabezpečená komunikácia na podávanie anonymných oznámení.

Viac informácií o tom (aké hlásenia môžem odoslať a ako? Ako prebieha nahlásenie? Ako je zachovaná moja anonymita? atď.) nájdete na www.zida-datenschutz.de/hinweisgeber