Poznámka k používaniu rodu

Z dôvodov lepšej čitateľnosti sa pri označovaní osôb a osobných podstatných mien na tejto webovej stránke upúšťa od súčasného používania jazykových foriem mužského, ženského a rôzneho rodu.

Jednotlivé pojmy sa v zmysle rovnosti zaobchádzania v zásade vzťahujú na všetky pohlavia. Skrátená jazyková forma má len redakčný význam a neobsahuje žiadne hodnotenie.