Chov zvierat

Úplne podľa potrieb zvierat – od malých zvierat, akými sú sliepky, až po veľké úžitkové zvieratá, napríklad hovädzí dobytok a kone: naše produkty sú im dokonale prispôsobené. Náš rozsiahly kompletný sortiment okrem toho zahŕňa aj produkty pre prácu na pasienkoch a potreby gazdovských dvorov.

Všetko, čo potrebuje gazdovský dvor

Ponúkame vám celý rad produktov a možností. V oblasti ustajnenia zvierat, tovaru pre maštale a potrieb pre gazdovské dvory máme na sklade rozsiahly kompletný sortiment, a to špičkovej kvality, za férové ceny a ihneď k dispozícii na dodanie.

Potreby pre prácu na lúkach

U nás nájdete všetko od jednotlivých ohradových kolov a malých dielov akými sú izolátory až po vysokokvalitné a inovatívne zariadenia na oplotenie pasienkov alebo siete na ohradenie akéhokoľvek druhu zvierat.

Chov zvierat

Bezpečné miesto pre každý druh zvierat: ponúkame možnosti pri ustajnení a umiestnení, napríklad bežné teľatníky a tiež kamery na monitorovanie maštalí s vysokým rozlíšením.

Potreby pre gazdovské dvory

Všetko, čo potrebujete pre prácu na dvore: bezpečnostná obuv, lopaty, vidly a halové žiariče. Od bezpečnosti práce po náradie – winkler to má.

Katalóg „Chov zvierat a pastviny“

V tomto katalógu vám ponúkame rozsiahly prehľad nášho sortimentu týkajúceho sa chovu zvierat, práce na pasienkoch a potrieb pre hospodárske dvory. Nájdete tu všetko od oplotenia a osvetlenia, cez príslušenstvo pre gazdovské dvory a montážne nástroje, až po vhodné každodenné pomôcky - kompletný balíček vybavenia pre váš gazdovský dvor. (Katalóg je dostupný iba v nemeckom jazyku)

Náhradné diely pre poľnohospodárske stroje

Od montážnych hrotov až po žaciu lištu, od zariadení na močovku až po žatvu: pomocou nášho rozsiahleho sortimentu náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje sa staráme o to, aby na vašom dvore všetko bezproblémovo fungovalo. Okrem montážnych dielov vám ponúkame všetky nakladače a ťahače, všetko pre žaciu techniku, techniku pre prácu na pastvinách a techniku na hnojenie. Držíme na sklade aj diely na úpravu pôdy a techniku pohonu. Siahame pritom k renomovaným značkám, akými sú Bosch, Continental, Perrot alebo Walterscheid.

Naši partneri

Viac o potrebách pre chov zvierat a lesníctvo