Profesionálna ochrana rúk

Od latexu po kožu, od montážnych rukavíc po ochranu pred zraneniami s nezvratnými následkami: winkler chráni vaše ruky.

Rukavice pre každú potrebu

Nezáleží na tom, či ide o kožu, polyuretán, nitril, nitrilovú penu, vinylovú penu alebo latex: vo firme winkler máte k dispozícii rukavice zo všetkých možných materiálov a na každý profesionálny účel. Držíme na sklade rukavice pre mechanikov, montážne rukavice, jednorazové rukavice a zimné rukavice – zabezpečujeme ochranu rúk vo všetkých troch kategóriách ochranných rukavíc:

Kategória I

Minimálne riziko – minimálne požiadavky ochrany, napr. pri práci v záhrade.

Kategória II

Stredné riziko – obmedzenie možností vzniku zranení s reverzibilnými následkami.

Kategória lll

Vysoké riziko – nebezpečenstvo zranení s nezvratnými následkami. Komplexné PSA: ochrana napr. proti žiareniu alebo chemikáliám

Čo treba vedieť o rukaviciach

V prípade požiadaviek na bezpečnosť rukavíc sú významné najmä dve normy DIN:

EN 420
Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice: táto norma stanovuje relevantné skúšobné postupy, ktoré je nutné aplikovať pre všetky ochranné rukavice a všeobecné požiadavky týkajúce sa zásad zloženia, konfekcií rukavíc a odporu materiálu rukavíc voči prieniku vody, neškodnosti, komfortu a výkonnosti a tiež označenia, ktoré musí dodržať výrobca a informácie, ktoré musí poskytnúť výrobca.

EN 388
Rukavice na ochranu pred mechanickými rizikami: rukavice na ochranu pred mechanickými rizikami musia dosiahnuť stupeň výkonu 1 u minimálne jednej vlastnosti (odolnosť voči oderu, rezu, prepichnutiu alebo ďalšiemu roztrhnutiu). Čím je číslo vyššie, tým lepší je výsledok skúšky.

Katalóg „Ochrana a bezpečnosť práce“

Hľadáte tie správne ochranné prostriedky pre vašu každodennú prácu alebo ich chcete urobiť bezpečnejšie pre vašich zamestnancov? winkler sa stará o vašu všestrannú ochranu: v našom katalógu „Všetko, čo súvisí s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci“ nájdete prehľad nášho sortimentu o ochrane hlavy, úst a rúk, ako aj obuvi, ponožiek a odevov až po prvú pomoc. (Katalóg je dostupný iba v nemeckom jazyku)

[Translate to Slowakisch:]

Naši partneri

Viac o bezpečnosti práce a bezpečnosti