Odbyt v spoločnosti winkler

Obchodné prevádzky winkler zabezpečujú individuálnu starostlivosť a kompetentné poradenstvo pre majiteľov úžitkových vozidiel, servisov, autobusových dopravcov a poľnohospodárov v Nemecku, Rakúsku, Lotyšsku, Poľsku, Českej republike, Švajčiarsku a na Slovensku. Tímy poradcov pre špecifické cieľové skupiny sú profesionálmi vo svojom odbore a neustále komunikujú s dodávateľmi, výrobcami a zákazníkmi.

Vnútropodnikový obchod

Naši pracovníci odbytu sa nadšene starajú o našich zákazníkov a telefonicky resp. osobne im poskytujú poradenstvo. Neustále sa starajú o udržiavanie a ďalší rozvoj vzťahov so zákazníkmi. Súčasťou práce je identifikácia dielov, za ktoré ste zodpovedný/-á, vystavovanie ponúk a vybavovanie zákaziek.

Čoraz dôležitejšou súčasťou práce je aj poskytovanie online poradenstva zákazníkom prostredníctvom aplikácie winklerNow a vybavovanie zákaziek prichádzajúcich z online obchodu. Pracovníci vnútropodnikového obchodu pritom úzko spolupracujú s kolegami pracujúcimi v oblasti predaja. Okrem záujmu o techniku sa pri tejto práci vyžaduje najmä schopnosť tímovej spolupráce a komunikačné schopnosti.

Vonkajší predaj

Naši pracovníci odbytu s nadšením poskytujú osobné poradenstvo našim zákazníkom v príslušnej oblasti predaja a starajú sa o nich. Aj oni sa vždy starajú o udržiavanie a ďalšie rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi. Súčasťou ich práce je plánovanie vlastného pracovného dňa, aktívny predaj a realizácia predajných akcií.

Pracovníci odbytu úzko spolupracujú s kolegami pracujúcimi v oblasti vnútropodnikových služieb. Medzi vaše úlohy patrí aj identifikácia dielov, za ktoré ste zodpovedný/-á, vypracovanie ponúk a spracovanie zákaziek. Okrem dobrého chápania technických záležitostí sa pre túto prácu vyžaduje najmä schopnosť spolupracovať v tíme a komunikačné schopnosti, kolegovia by mali byť aj intenzívne orientovaní na poskytovanie služieb zákazníkom a celá ich práca by mala byť smerovaná na zákazníka.

Správne miesto pre profesionála na náhradne diely

Ste pripravený na novú výzvu? Tak u nás začnite a staňte sa súčasťou rodiny winkler. Objavte pestrú ponuku pracovných príležitostí v našich pobočkách v mnohých európskych krajinách.

To je pre nás dôležité

Aktuálne informácie

Sympatia

Žijeme kultúru, ktorá je osobná, prístupná a ľudská. Vytvárame tým u našich zamestnancov dobrý pocit, že sú na správnom mieste. Záleží nám na harmonickom, úctivom a čestnom spolužití.

Aktuálne informácie

Hlad po skutkoch

My v spoločnosti winkler sme zapálení pre to, čo robíme. Kvalita našich produktov a služieb je pre nás prvoradá. Sme hrdí na našu vysokú technickú odbornú kompetenciu, ktorú neustále budujeme.

Aktuálne informácie

Spoľahlivosť

Udržateľným hospodárením a zodpovedným konaním sa snažíme o dlhodobé úspechy. Dokážeme tak ponúknuť našim zamestnancom bezpečné pracoviská s mimoriadnymi sociálnymi službami a perspektívami rozvoja.

Naše pracovné svety

Dozveďte sa ešte viac