Aplikácia pre zamestnancov

winklerApp je platforma, prostredníctvom ktorej môžu naši zamestnanci komunikovať a dozvedieť sa novinky týkajúce sa diania v podniku. Každý sa môže podielať na vytváraní tejto platformy. Stručne zhrnuté, wApp je aplikácia, ktorá nás všetkých spája a robí komunikáciu priamejšou a prácu jednoduchšou. To znamená, že naši zamestnanci sú vždy "up to date" a majú všetky správy a informácie na prvý pohľad. K dispozícii verzia pre mobilné zariadenia alebo PC.

Výhody aplikácie

Ako nový zamestnanec spoločnosti winkler dostanete prihlasovacie údaje k aplikácii winklerApp štyri týždne pred začiatkom. Vďaka tomu môžete vopred získať dojem zo spoločnosti winkler a využiť všetky výhody wApp.

1

Jednoduchá komunikácia:
Praktická funkcia chatu so skupinovým hovorom uľahčuje komunikáciu.

2

Kalendár podujatí:
Prehľad podujatí a termínov.

3

Dobre informovaní:
Informácie o seminároch, školeniach, ponukách JobRad-bicykel, službách pre rodiny a.i.

4

Pre učňov:
Učňovská oblasť s exkluzívnymi informáciami iba pre vzdelávajúcich sa učňov.

5

Presahuje do pobočiek:
Naša wApp spája našich zamestnancov na všetkých miestach. Aj kolegovia bez práce pred počítačom majú možnosť byť v obraze.

Dozveďte sa ešte viac