Historie

Vydejte se na cestu 120 lety bohaté firemní historie – od zakladatele Christiana Winklera jako královského dvorního kováře až po mezinárodně úspěšný velkoobchodní podnik s pobočkami v sedmi zemích.

Historie společnosti winkler

1901 – 1918

V roce 1901 se ve Stuttgartu Christian Winkler osamostatnil jako automechanik. Už o pět let později ho král Vilém II. jmenoval dvorním kovářem u královského dvora ve Württembergu. V roce 1914 k němu do učení nastoupil nejstarší syn Ludwig. Ještě téhož roku Christian Winkler oslepl. I přes tuto ránu osudu se později Ludwig se svým mladším bratrem Wilhelmem, který k němu také nastoupil o něco později, stali pod vedením svého otce mistry oboru.

1918 – 1924

S koncem První světové války v roce 1918 však končí i králova vláda a Christian Winkler přichází o místo stavitele kočárů u württemberského královského dvora. Do prázdných prostor bývalé konírny se nastěhovala dozorčí komise spojeneckých okupačních sil. Kováře při životě udržují opravy per jejich vozidel. Když však v roce 1923 konírnu převzala společnost Schloßgartenbau AG a proměnila ji v obchody, museli Christian Winkler a jeho synové místo nadobro opustit.

1925 – 1939

Po vynuceném odchodu z konírny se provoz ocitá v bezvýchodné situaci. Navzdory poválečné inflaci a napjaté hospodářské situaci v zemi kupují Winklerovi novou provozní budovu na stuttgartské Wolframstrasse 18, kalicí pec a stroj na řezání a vysekávání pružinové oceli. S tímto vybavením se může Winkler specializovat na výrobu a opravy per vozidel. V nastupující motorizaci, která mnoha jeho profesním kolegům způsobuje nesnáze, spatřuje Christian Winkler obrovskou příležitost. Od té doby firma vyrábí a opravuje pera vozidel a v tomto oboru postupně získává renomé.

1939 – 1945

K oblastem působnosti se postupně přidávají vývojové práce pro výrobce vozidel a také sériová výroba per, stabilizátorů a dalších dílů. Pomocí metod vyvinutých vlastními silami rovná firma nápravy a opravuje uložení ložisek a čepů řízení. V roce 1939 rozšiřuje Winkler provoz výstavbou velké výrobní haly. Během válečných let je firma zapřažena do zbrojního programu. V roce 1944 je provoz zničen leteckou pumou. Jako jediná válku přestojí nová výrobní hala. Konec války tráví rodina v Suppingenu ve Švábské Albě, kde také skladuje své nejcennější stroje.

1945 – 1949

S měnovou reformou v roce 1948 začíná obnova firmy, která díky Marshallovu plánu, hospodářskému podpůrnému programu USA na obnovu evropských států, postupuje velice rychle. V roce 1949 však podnik i rodinu postihuje osudová rána: ve věku osmdesáti let umírá její šéf, zakladatel a průkopník Christian Winkler. Zanechává po sobě velkou stopu, do které ale jeho synové Ludwig a Wilhelm rychle dorůstají. Firmu přebírají rovným dílem a usilovně pracují na jejím dalším růstu. V témže roce nastupuje do podniku jako kovářský učeň Ludwig Winkler mladší.

1950 – 1962

Prostory staré dílenské budovy, která byla obnovena a rozšířena, brzy přestávají stačit. Firma se proto stěhuje do větší budovy na Wolframstraße, buduje nové provozní dílny a administrativu. Průkopnické působení v oblasti oprav náprav vozidel společnosti winkler umožňuje, aby si vybudovala finanční zázemí. Podnikání jde tak dobře, že bratři brzy zjistí, že ani nové prostory už nestačí, a proto zakoupí další pozemek na Wolframstraße. V roce 1960 tu vzniká velkolepá novostavba se svařovnou, soustružnou, skladem, montážními halami a kancelářemi.

1963

Rok 1963 je pro společnost winkler datem, kdy začíná podnikat ve velkoobchodu s náhradními díly pro užitková vozidla. Pod novou generací vedení podniku se velkoobchod rychle proměňuje v dynamicky se rozvíjející oblast podnikání. Hans Winkler a Siegfried Dolmetsch, kteří do společnosti přicházejí ve stejnou dobu, podnik postupně rozšiřují. Roste počet zákazníků i zakázek. Firma přitom rozšiřuje svůj sortiment o listová pera a jejich příslušenství, díly pro nápravy, řízení a brzdy, ale také o ojnice, točny a další produkty.

1964 – 1972

V reakci na růst firmy vzniká v roce 1964 pod vedením Ludwiga Winklera mladšího pobočný závod ve Stuttgartu-Weilimdorfu, protože na Wolframstrasse není dostatek místa pro velká vozidla, rámy a těžké konstrukční díly. O osm let později, v roce 1972, předávají bratři Ludwig a Wilhelm vedení nové generaci: od tohoto okamžiku řídí podnik Ludwig Winkler mladší (technické vedení), Hans Winkler (prodej, materiálové hospodářství, organizace) a Albert Schlack (finance a personalistika). Jako nejvyšší kontorolní orgán současně vzniká poradní rada.

1973 -1986

Díky nově otevřeným pobočkám v Karlsruhe, Freiburgu a Ulmu zaznamenává velkoobchod velmi dynamický vývoj. Zvětšuje se i oblast technologie vozidel. Do roku 1975 vzniká v Ludwigsburgu-Tammu nové sídlo pro závod na rovnání rámů ve Weilimdorfu a pro část technického provozu ze Wolframstrasse ve Stuttgartu. V srpnu 1977 má podnik už 110 zaměstnanců. V roce 1979 se jednatelem stává Hans Winkler, vnuk zakladatele firmy Christiana Winklera. Společnost teď vedou čtyři lidé – odpovědní za oblasti „Prodej“, „Nákup“, „Finance/IT/personál“ a „Technika“.

1986 – 2000

Společnost winkler se rychle stává dodavatelem kompletního sortimentu s provozy po celém Německu. Za účelem zajištění a zvýšení dostupnosti vzniká v roce 1987 první centrální sklad v Ulmu, který v roce 1996 následuje druhý v Kasselu. Rozšiřování počtu poboček ale probíhá nejen v Německu: v roce 1994 vzniká první zahraniční pobočka ve švýcarském Härkingenu a exportní společnost winkler Truck and Trailer Parts ve stuttgartské centrále pokládá základní kámen mezinárodního obchodu. Rychlý růst vede k tomu, že se v roce 1998 musí centrála přestěhovat z Wolframstrasse na Heilbronner Strasse, protože doslova praská ve švech.

[Translate to Tschechisch:]

2001 - 2020

[Translate to Tschechisch:]

Dalším milníkem pro podnik je rok 2001, kdy winkler začíná prodávat náhradní díly pro zemědělské stroje a nabízet řešení pro zemědělský sektor. V roce 2004 předává Hans Winkler odpovědnost za podnik novému předsedovi představenstva Rüdigeru Hahnovi, zůstává mu ale po boku jako poradce. V roce 2015 se stuttgartská centrála stěhuje na Leitzstrasse, kde sídlí dodnes. V průběhu let se společnosti winkler podařilo vybudovat rozsáhlou síť poboček v německy mluvících zemích i ve středovýchodní Evropě. Téměř každý rok přibývá nová pobočka – a někdy i dvě.

Dnes

[Translate to Tschechisch:]

se společnost winkler pyšní víc než 40 pobočkami v semi zemích. V Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, České republice a na Slovensku poskytuje winkler servis majitelům užitkových vozidel, dílnám i autobusovým dopravcům a zemědělským podnikům. K zákazníkům směřuje zboží ze tří největších centrálních skladů náhradních dílů pro užitková vozidla v Evropě s víc než 200.000 položek. Má podnik přes 1 600 zaměstnanců a dosahuje obratu 580 milionů eur. O takových číslech by se zakladateli společnosti Christianu Winklerovi pravděpodobně ani nesnilo.

[Translate to Tschechisch:]