Produkcja poligraficzna neutralna dla klimatu

Postrzegamy siebie jako organizację odpowiedzialną za środowisko. Dlatego nasze produkty poligraficzne są produkowane i transportowane w sposób neutralny dla klimatu.

Ochrona klimatu w firmie winkler

Jako firma, która regularnie zleca drukowanie różnego rodzaju materiałów reklamowych, uważamy, że naszym obowiązkiem jest dbanie o środowisko naturalne. Dlatego drukujemy nasze katalogi, broszury i ulotki w sposób neutralny dla klimatu. Oznacza to, że kompensujemy szkodliwe dla środowiska emisje dwutlenku węgla, powstające podczas procesu drukowania, poprzez realizację projektów w zakresie ochrony klimatu. Papier używany do produkcji pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej i źródeł kontrolowanych. 

Primaklima e.V.

Renaturyzacja zdegradowanych obszarów leśnych w Parku Narodowym Kibale w Ugandzie: we współpracy z PRIMAKLIMA e.V. firma winkler wspiera renaturyzację lasów deszczowych i związane z nią działania na rzecz ochrony klimatu, odbudowy ekosystemu i zwalczania ubóstwa w tym obszarze.

Park Narodowy Kibale położony w zachodniej części Ugandy obejmuje obszar o powierzchni 776 km². Słynie on z wiecznie zielonych lasów tropikalnych z ponad 350 gatunkami drzew, 370 gatunkami ptaków, czterema gatunkami dzikich kotów oraz 13 gatunkami naczelnych i zaliczany jest on do kluczowych obszarów bioróżnorodności. Jednakże od lat 60tych ubiegłego wieku teren ten był sukcesywnie karczowany, gleby ubożały na skutek prowadzenia upraw, co z kolei powodowało niszczenie siedlisk dzikiej zwierzyny.

Cel projektu

Dzięki ochronie istniejących lasów i ponownemu zalesianiu obszarów wykarczowanych przywrócone zostaną obszary siedlisk dzikich zwierząt. Renaturyzacja parku narodowego przyczynia się również w znacznym stopniu do ochrony klimatu, ponieważ drzewa ciągle wiążą węgiel. Aby lasy mogły przetrwać w dłuższej perspektywie czasowej, konieczne jest wdrożenie strategii zapobiegania ich pożarom: przykładem mogą być stale obsadzone wieże przeciwpożarowe pozwalające na wczesne wykrywanie pożarów lasów. Miejscowa ludność z 27 gmin graniczących z parkiem zostanie intensywnie zaangażowana w te działania, na przykład w prace nasadzeniowe, tworzenie przecinek przeciwpożarowych lub utrzymaniem dróg. Dzięki temu rolnicy i ich rodziny uzyskują regularne dochody i zdobywają ważną informacje dotyczące zrównoważonej uprawy ziemi.

GoGreen

Niestety wysyłka materiałów drukowanych bez emisji zanieczyszczeń obciążających środowisko nie jest jeszcze możliwa.Aby poprawić nasz bilans CO2i zrobić coś dla ochrony klimatu, przy wysyłaniu listów i prospektów reklamowych przyłączamy się do inicjatywy GoGreen Deutsche Post. Projekt polega na obliczaniu emisji gazów cieplarnianych generowanych przez przesyłki (listowe). Emisje są następnie neutralizowane przez GoGreen za pomocą inwestycji w zweryfikowane, międzynarodowe projekty ochrony klimatu w odpowiedniej wysokości.

Przykład: Deutsche Post DHL Group dostarcza wydajne kuchenki gospodarstwom domowym w Lesotho w Afryce. Ponieważ do podgrzewania żywności często jest tam wykorzystywane drewno, kuchenki te są sposobem na zmniejszenie szkodliwych dla klimatu emisji. Oprócz tego ludzie są chronieni przed trującym dymem, zmniejsza się także zapotrzebowanie na drewno opałowe. W ten sposób można spowolnić wyrąb lasów w Lesotho lub też całkowicie mu zapobiec.

Newsletter winkler

Zapisz się już teraz i regularnie otrzymuj najważniejsze informacje o firmie winkler i Twojej branży: niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem pojazdu użytkowego, warsztatu, przedsiębiorstwa autobusowego czy rolniczego – w naszym newsletterze znajdziesz informacje o nowościach produktowych, aktualnych trendach rynkowych i atrakcyjnych ofertach promocyjnych.

 Usuń zaznaczone