Tisk šetrný k životnímu prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti za životní prostředí Naše tištěné materiály proto vyrábíme a dopravujeme šetrně na dopad životního prostředí.

Ochrana životního prostředí ve společnosti winkler

Jako firma, která pravidelně tiskne nejrůznější materiály, považujeme za svoji povinnost udělat výměnou za to něco pro životní prostředí. Proto průběžně zvyšujeme podíl katalogů, brožur a letáků, které se tisknou šetrně na dopad k životnímu prostředí. Emise vznikající při samotném tisku a při všech následných i předcházejících činnostech tak kompenzujeme účastí na uznávaných ekologických projektech. Papír používaný při výrobě navíc pochází z trvale udržitelného lesnictví a kontrolovaných zdrojů. 

Primaklima e.V.

Obnova degradovaných lesních oblastí v ugandském národním parku Kibale: ve spolupráci se sdružením PRIMAKLIMA e.V. podporuje společnost winkler obnovu deštného pralesa a související opatření na ochranu životního prostředí, obnovu ekosystému a boj s chudobou v regionu.

Národní park Kibale v západní části Ugandy má rozlohu 776 m². Je známý svým stálezeleným tropickým deštným pralesem s více než 350 druhy původních dřevin, 370 druhy ptáků, čtyřmi druhy divokých koček a 13 druhy primátů a je jednou z klíčových oblastí biologické rozmanitosti. Od 60. let 20. století však byla tato oblast postupně mýcena a půda vyčerpávána střídavým obděláváním. To všechno ničilo životní prostor pro volně žijící živočichy.

Cíl projektu

Ochranou stávajícího pralesa a zalesňováním vykácených ploch bude obnoven rozsáhlý životní prostor pro volně žijící živočichy. Obnova národního parku mimoto významně přispívá k ochraně životního prostředí, protože stromy neustále vážou uhlík. Aby však bylo možné lesy dlouhodobě chránit, je nutné zavést strategie pro zamezení lesním požárům: jejich včasné odhalení zajišťují např. nepřetržitě obsazené požární věže. Na opatřeních, např. na výsadbě, vytváření protipožárních proluk nebo údržbě cest, se budou úzce podílet místní obyvatelé 27 obcí sousedících s parkem. Zemědělci a jejich rodiny tak získají pravidelný příjem a zároveň získají důležité znalosti udržitelného využívání půdy.

GoGreen

Při rozesílání tiskovin nevyhnutelně vznikají emise škodlivin, které zatěžují klima.Abychom zlepšili naši bilanci CO2a udělali něco pro ochranu životního prostředí, při rozesílání dopisů a reklamních prospektů spoléháme na iniciativu GoGreen Německé pošty. Za účelem neutralizace emisí skleníkových plynů vznikajících při rozesílání (dopisních) zásilek nejprve vypočteme jejich množství. Emise pak neutralizujeme prostřednictvím iniciativy GoGreen, která v odpovídající výši investuje do ověřených mezinárodních projektů na ochranu životního prostředí.

Příklad: společnost Deutsche Post DHL Group vybavuje domácnosti v jihoafrickém Lesothu vysoce účinnými vařiči. Díky tomu, že není třeba k ohřevu potravy spalovat dřevo, zmenšují tyto vařiče množství klimaticky škodlivých emisí. Kromě toho jsou lidé chráněni před jedovatým dýmem a zmenšuje se poptávka po palivovém dříví. Tím se zpomaluje či dokonce eliminuje mýcení lesothských lesů.

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.