Tisk šetrný k životnímu prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti za životní prostředí Naše tištěné materiály proto vyrábíme a dopravujeme šetrně na dopad životního prostředí.

Ochrana životního prostředí ve společnosti winkler

Jako firma, která pravidelně tiskne nejrůznější materiály, považujeme za svoji povinnost udělat výměnou za to něco pro životní prostředí. Proto průběžně zvyšujeme podíl katalogů, brožur a letáků, které se tisknou šetrně na dopad k životnímu prostředí. Emise vznikající při samotném tisku a při všech následných i předcházejících činnostech tak kompenzujeme účastí na uznávaných ekologických projektech. Papír používaný při výrobě navíc pochází z trvale udržitelného lesnictví a kontrolovaných zdrojů. 

Primaklima e.V.

Renaturalizace poškozených lesních porostů v národním parku Kibale v Ugandě a ochrana přírodní rezervace Keo Seima v Kambodži. Národní park Kibale je známý svým neustále zeleným tropickým deštným pralesem s více než 350 druhy původních dřevin, 370 druhy ptáků, čtyřmi druhy kočkovitých šelem a 13 druhy primátů. Díky tomu je jednou z klíčových oblastí biologické rozmanitosti. Od 60. let 20. století však byla tato oblast postupně mýcena a půda vyčerpávána střídavým obděláváním. To všechno ničilo životní prostor pro volně žijící živočichy.

Přírodní rezervace Keo Seima je pokladnice biodiverzity, kterou je naléhavě nutné chránit. Její les je domovem více než 950 druhů zvířat, mezi nimi i 75 ohrožených druhů, jako je např. ibis velký.

Cíle projektu

Ochranou existujícího pralesa v národním parku Kibale a zalesňováním vykácených ploch bude obnoven rozsáhlý životní prostor pro volně žijící živočichy. Místní obyvatelstvo je do činností v rámci projektu úzce zapojeno. Bude se podílet např. na výsadbě, vytváření protipožárních průseků nebo údržbě cest. Zemědělci a jejich rodiny tak získají pravidelný příjem a zároveň získají důležité znalosti udržitelného využívání půdy.

Těžiště projektu v přírodní rezervaci Keo Seima spočívá v ochraně životního prostředí a udržení místního ekosystému. K zajištění biodiverzity by mělo výrazně přispět monitorování populací volně žijících živočichů a rozbití sítí nelegálního obchodu s volně žijícími živočichy a dřevem. I v tomto ohledu je místní obyvatelstvo do projektu výrazně zapojeno, aby tak samo napomáhalo zlepšení svých životních podmínek a tím i dlouhodobé ochraně pralesa.

GoGreen

Při rozesílání tiskovin nevyhnutelně vznikají emise škodlivin, které zatěžují klima.Abychom zlepšili naši bilanci CO2a udělali něco pro ochranu životního prostředí, při rozesílání dopisů a reklamních prospektů spoléháme na iniciativu GoGreen Německé pošty. Za účelem neutralizace emisí skleníkových plynů vznikajících při rozesílání (dopisních) zásilek nejprve vypočteme jejich množství. Emise pak neutralizujeme prostřednictvím iniciativy GoGreen, která v odpovídající výši investuje do ověřených mezinárodních projektů na ochranu životního prostředí.

Příklad: společnost Deutsche Post DHL Group vybavuje domácnosti v jihoafrickém Lesothu vysoce účinnými vařiči. Díky tomu, že není třeba k ohřevu potravy spalovat dřevo, zmenšují tyto vařiče množství klimaticky škodlivých emisí. Kromě toho jsou lidé chráněni před jedovatým dýmem a zmenšuje se poptávka po palivovém dříví. Tím se zpomaluje či dokonce eliminuje mýcení lesothských lesů.

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.