Starostlivosť o „bezúdržbové“ štartovacie batérie

Aj keď sú náklady menšie: aj vaše štartovacie batérie si vyžadujú a potrebujú pravidelnú kontrolu – aby ste nezažili žiadne prekvapenie.

[Translate to Slowakisch:]
[Translate to Slowakisch:]

Tipy na optimálnu starostlivosť o batérie

Samovybíjanie batérie, odoberaný pokojový prúd vo vozidle, ako aj negatívna bilancia nabíjania vozidla (nedostatočné nabitie) môžu viesť k vybitiu batérie a jej zlyhaniu pri štartovaní. To pritom patrí s odstupom k najčastejším príčinám výpadkov.

Na čo môžete dávať pozor:

1

Povrch batérie má byť vždy čistý a suchý. V opačnom prípade sa môžu tvoriť plazivé prúdy, ktoré prispievajú k dodatočnému vybitiu batérie.

2

V pravidelných intervaloch sa musí skontrolovať stabilné umiestnenie batérie a káblových prípojok a prípadne sa musia dotiahnuť.

3

Káblové prípojky by mali byť vždy čisté a dobre namazané – v prípade potreby sa musia vyčistiť a namazať.

4

U štartovacích batérií s uzatváracou zátkou sa musí v pravidelných intervaloch kontrolovať hladina kvapaliny.
Ak je príliš nízka, smie sa doplniť iba destilovaná voda po značku maximálnej hladiny kyseliny resp. do 15 mm nad hornou hranou platne. Nikdy nedopĺňajte kyselinu!

5

Batérie sa nesmú používať vo vybitom alebo čiastočne vybitom stave – iba tak zabránite vzniku sulfatácie. Sulfatácia vedie ku skráteniu životnosti.

Prečo sa majú batérie nabíjať

Hustota kyseliny v článkoch neustále klesá, bez ohľadu na to, či sa batéria používa alebo skladuje. Ide o úplne normálny proces.

Elektrické spotrebiče vo vozidle, kľudové prúdy a samovybíjanie spôsobujú, že neustále klesá stav nabitia batérie. Ak k tomu dochádza dlhšiu dobu bez toho aby sa batéria dostatočne dobila, stanú sa časti aktívnej masy neaktívne. Dôsledkami sú strata výkonu a kapacity, zlyhanie pri štartovaní až úplné zlyhanie batérie.

S plne nabitou batériou predĺžite životnosť a postaráte sa o optimálnu funkčnosť a výkonnosť, dostatočné napájanie, ako aj bezpečné naštartovanie vozidla.

[Translate to Slowakisch:]

Sulfatácia batérie

Na obrázku rozpoznáte, ako vyzerá sulfatácia batérie: Nedostatočným nabitím sú časti aktívnej masy neaktívne, strata výkonu a kapacity znižuje štartovaciu silu. Možnými príčinami tohto stavu môžu byť: vadný alternátor, časté jazdenie na krátke vzdialenosti, príliš veľa elektrických spotrebičov, korodované póly alebo pólové svorky, nesprávny spôsob nabíjania alebo príliš nízke nabíjacie napätie.

[Translate to Slowakisch:]

Kedy sa majú batérie nabíjať

Kontrolujte v pravidelných intervaloch stav nabitia batérie. Na tento účel sú k dispozícii rôzne testovacie prístroje a skúšače napätia, ktoré môžu určiť stav nabitia. Plne nabitá batéria má kľudové napätie 12,70 V (hustota kyseliny 1,28 kg/l). Najneskôr pri kľudovom napätí pod hodnotou 12,40 V (hustota kyseliny pod 1,22 kg/l) musí byť batéria dobitá. Na ochranu pred nedostatočným nabitím je potrebné, aby ste vašu batériu dobili dvakrát do roka. Predĺži sa tým jej životnosť a zabráni sa predčasným výpadkom.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Dodáme nielen rýchlo, ale aj presne to, čo potrebujete: pretože naši odborníci vám dôkladne poradia na základe svojich odborných znalostí. Máte otázku? Hľadáte správny náhradný diel alebo príslušenstvo? Skontaktujte sa s nami!

Viac o štartovacích batériách