Podnikové hospodárstvo, odbor Špedícia, preprava a logistika

Ak sa zaujímaš o logistické postupy a procesy, tak budeš vo svojom živle v duálnom štúdiu podnikového hospodárstva so zameraním na špedíciu, prepravu a logistiku!

Čo bude tvojou úlohou

Tvoje štúdium absolvuješ v jednom z najväčších centrálnych skladov dielov pre úžitkové vozidlá v Európe. Počas tvojej praxe sa najskôr intenzívne zapracuješ v oblasti logistiky, zabezpečovania kvality, riadenia skladu z pohľadu obchodníka a tiež v oddelení reklamácií a vráteného tovaru. Okrem toho u nás získaš intenzívne vedomosti z rôznych oblastiach podnikania, akými sú napríklad odbyt, produktový manažment, finančníctvo, fakturácia a obchodné procesy.

Budeš aktívne spolupracovať na úlohách v rôznych oddeleniach a prevezmeš pritom čoraz väčšiu zodpovednosť. Vytvoríš si tak ideálny základ pre ďalší rozvoj v tvojom zamestnaní.

Na duálnej vysokej škole získaš rozsiahle základné vedomosti o podnikovom hospodárstve so zameraním na oblasť špedície, prepravy a logistiky.

Tvoja charakteristika

Predpoklady:
Maturita

Požiadavky:
Vysoká vlastná motivácia, pripravenosť pracovať a orientácia na cieľ, schopnosť budovať kontakty a komunikačné schopnosti, vnímavosť, záujem o logistické postupy a procesy
 

 

Oblasti vzdelávania

Dispozícia/nákup, obchodné procesy, sklad a logistika, finančníctvo a fakturácia, personalistika, marketing, predaj, export

V spolupráci s:
Duálna vysoká škola Bádensko-Württembersko (DHBW), kampus Heidenheim

 

Po ukončení tvojho vzdelania

Po ukončení tvojho duálneho štúdia ťa čakajú pestré možnosti zodpovednej práce v oblasti logistiky. Môžeš pritom použiť kľúčové kompetencie v oblasti logistiky, ktoré si si osvojil, a pohnúť veci dopredu.

Toto hovoria naši študenti duálneho štúdia

„Na mojom vzdelaní sa mi najviac páči rozmanitosť a najrôznejšie oblasti, v ktorých pracujem. V spoločnosti winkler sme povzbudzovaní k samostatnej práci a mysleniu, ale napriek tomu má človek neustále po boku motivovaného patróna pre vzdelanie.“

Moritz Ziegler, študent Podnikového hospodárstva, odbor Špedícia, preprava a logistika

Naše benefity

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Pracovnú dobu v našej spoločnosti vyhovujúcu zamestnancom aj ich rodinnému životu, si naši zamestnanci môžu zostaviť flexibilne podľa príslušnej oblasti činnosti.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

vianočný príspevok

vianočný príspevok

winkler zaručuje svojim zamestnancom vianočný bonus. Táto suma bude vyplatená v novembri.

vianočný príspevok

Aplikácia pre zamestnancov

Aplikácia pre zamestnancov

winklerApp je platforma, prostredníctvom ktorej sa môžu vymieňať naši zamestnanci a dozvedieť sa novinky týkajúce sa diania v podniku. Zamestnanci dostanú prístup k zamestnaneckej aplikácii ešte pred nástupom do pracovného pomeru.

Aplikácia pre zamestnancov

Ponuka seminárov a školení

Ponuka seminárov a školení

Poskytneme ti podporu počas procesu tvojho učenia počas celej doby vzdelávania vďaka rôznym školeniam a seminárom určeným špeciálne pre praktikantov a študentov.

Ponuka seminárov a školení

Zobraziť viac Zobraziť menej

Ďalšie odbory duálneho štúdia

Alebo máš radšej záujem o učňovské vzdelávanie?

Nenašiel si to správne? V spoločnosti winkler máš tiež možnosť absolvovať učňovské vzdelávanie.

Dozveďte sa ešte viac