Prohlášení o životním prostředí

Tímto prohlášením o udržitelnosti a ochraně životního prostředí společnost winkler uznala odpovědnost, kterou společnost nese od července 2016.

Smysl odpovědnosti a ekonomický úspěch jsou slučitelné

Jako podnik jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou neseme. Jako organizace, který se chová ekonomicky, považujeme v podnikové skupině winkler za společenskou povinnost přispět k ochraně životního prostředí. Proto klademe velké nároky nejen na naše produkty, ale také na každodenní chování a jednání s našimi zákazníky a obchodními partnery.

S ohledem na omezené zdroje, které má obyvatelstvo této planety k dispozici, je pro nás samozřejmostí zodpovědné nakládání s těmito zdroji. Různými opatřeními přispíváme k udržitelnému rozvoji a současně k hospodářskému úspěchu naší firmy. Takto dosáhneme optimálního potenciálu úspory energie prostřednictvím energetické koncepce. Společnost PartsLife GmbH to určitla během energetického auditu a vydala nám za to certifikát. /fileadmin/content/Metanavigation/Unternehmen/Nachhaltigkeit_und_Umwelt/PartsLife_Zertifikat.png

Technologie k opatření k úspoře energie a šetření zdrojů

V podnikové skupině winkler neustále hledáme další možnosti, jak zvýšit úsporu energie a šetření zdrojů. Níže uvedené technologie se používají především v nových pobočkách winkler. Dodatečně byly dovybaveny také starší pobočky winkler.

LED technologie

Abychom snížili spotřebu proudu, používáme ve firmě winkler energeticky a cenově výhodné světelné zdroje LED s delší provozní dobou. Světlo rozsvěcujeme pouze v případě, že není dostatek denního světla. Na chodbách kanceláří a ve skladištních halách používáme snímače pohybu a částečně i takzv. regulaci denního svícení, která elektrické světlo automaticky vypne, pokud je světla dostatek.

Kogenerační jednotky

V rámci podnikové skupiny jsou využívány kogenerační jednotky. Tak lze vlastnoručně vyrobenou energii ve formě proudu přímo na místě používat k vytápění i chlazení.

Podlahové topení

Pro účinné vytápění našich prostor sázíme na podlahové topění. Ukládání a distribuce tepla je pak lepší než u bodově rozmístěných topných těles, a je proto potřeba méně energie.

Izolace

Vzhledem k tomu, že většina energie pro vytápění uniká stěnami budovy, spoléháme se ve firmě winkler na nízkoenergetické stavby s moderními izolačními systémy a okny z tepelněizolačního skla.

Fotovoltaická zařízení

V některých pobočkách využíváme elektrickou energii z vlastních fotovoltaických zařízení a solárních systémů.

Dálkové vytápění

Využíváme dálkového vytápění, které je generováno ve spalovnách a kogeneračních jednotkách prostřednictvím spalného tepla.

Tepelná čerpadla

K ohřívání a ochlazování používáme tepelná čerpadla.

Opatření k úspoře energie a šetření zdrojů

Snížení výfukových plynů

Při služebních cestách pokud možno používáme železnici nebo jiné prostředky veřejné dopravy. Firemní vozy mají minimální spotřebu benzínu či nafty a produkují tak méně oxidu uhličitého, který je škodlivý k životnímu prostředí.

Recyklovaný papír

Pro interní potřebu používáme především recyklovaný papír. Ve srovnání s papírem běleným chlorem šetří nejen energii a suroviny, ale také odlehčuje skládkám odpadu.

Třídění odpadu

Pro efektivní třídění odpadu máme k dispozici kontejnery na komunální odpad, papír a lepenku, plast, šrot či kov a dřevo.

Spotřeba papíru

Spotřebu papíru se snažíme omezit na minimum. E-maily a přílohy jsou zpracovány přednostně elektronicky a jsou vytisknuty pouze v případě, kdy je to opravdu nezbytné.

Mohlo by vás také zajímat

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.