Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Ako podnik nesie winkler zodpovednosť – za kvalitu našich produktov, ale aj za to, ako sa správame k životnému prostrediu, k našim zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom.

Environmentálne vyhlásenie

Považujeme za našu povinnosť konať tak, aby sme pokiaľ možno, nezanechávali negatívny dopad na životné prostredie. To predovšetkým znamená hospodáriť tak, aby sme šetrili energiu a zdroje. Na to využívame rôzne technológie a opatrenia.

Tlačová výroba bez vplyvu na životné prostredie

V prípade našich tlačovín dbáme na to, aby sa vyrábali a prepravovali tak, aby mali príslušné procesy klimaticky neutrálny dopad na životné prostredie. Kvôli vyrovnávaniu emisií podporujeme uznávané projekty na ochranu klímy.

Toto by vás mohlo zaujímať