Lidé a kultura

Ve společnosti winkler nám záleží na tom, jak spolu žijeme a pracujeme. Základ našeho jednání tvoří pevné hodnoty a zásady, protože naši bližní jsou pro nás důležití.

Naše hodnoty

Jsme středně velká firma, která si navzdory obrovskému růstu zachovala rodinného ducha. Abychom si tento základ udrželi i do budoucna, přikládáme velký význam neměnným hodnotám. Srdce naší firemní kultury tvoří pětice hodnot, které formují naši každodenní spolupráci.

Naše hodnoty jsou součástí naší filozofie, která představuje vodítko pro naše jednání a zároveň výchozí bod pro další rozvoj podniku. Pod heslem „Vnější růst potřebuje vnitřní rozvoj“ jsme vypracovali zásady podniku a vedení, které tyto hodnoty převádějí do konkrétních podnikatelských a strategických kroků směrem dovnitř i navenek.

Co to znamená? Do středu všeho, co děláme, stavíme lidi – zákazníky i zaměstnance; stanovujeme si jasné a konkrétní cíle pro náš další rozvoj a kompetentně, odpovědně a udržitelně je realizujeme.

Aktuální

Lidskost

Chováme se k sobě s úctou a respektem. Týmový duch a důvěra jsou základem naší spolupráce. Vytváříme tak atmosféru, která přispívá k tomu, že do práce chodíme s dobrým pocitem.

Aktuální

Komunikativnost

Podporujeme vyváženou diskuzi i otevřenou komunikaci ve všech směrech. Naším cílem je transparentnost a otevřenost.

Aktuální

Udržitelnost

Usilujeme o dlouhodobou úspěšnost, abychom mohli nabízet jistá a bezpečná pracovní místa a vyhlídky na další rozvoj. Věnujeme pozornost životnímu prostředí a přírodním zdrojům a jsme si neustále vědomi dopadů našich každodenních činností.

Aktuální

Silná motivace

Naší motivací je to, abychom společným úsilím uváděli věci do pohybu a dosáhli stanovených cílů. Vytváříme prostředí, ve kterém se každý zapojuje a aktivně přispívá k úspěšnosti podniku.

Aktuální

Spolehlivost

Zvláštní důraz klademe na odpovědnost za naše vlastní činy. Pracujeme upřímně a svědomitě tak, aby se na nás mohli naši interní i externí partneři vždy spolehnout.

Přidaná hodnota plyne i z výživové hodnoty

Jsme přesvědčeni, že k dobré práci je potřeba dobré jídlo. Našim zaměstnancům chceme zajistit ideální pracovní podmínky – a k nim patří i kvalitní, vyvážený a pestrý oběd. To společnost winkler svým zaměstnancům nabízí ve spolupráci s gastronomickým partnerem „Essenszeit“.

Konkrétně to znamená používání čerstvých a kvalitních surovin a jejich šetrnou přípravu. Přispíváme tím k pohodě našich zaměstnanců, a proto rádi přebíráme podíl vzniklých nákladů.

Uvažování s nadhledem

Jako uvědomělá a zodpovědná firma chceme být cenným přínosem pro budoucnost i blaho společnosti. Proto rok co rok pomáháme sociálním zařízením v okolí našich pracovišť při realizaci nejrůznějších projektů.

A protože záleží na společenském zapojení každého jednotlivce, absolvují noví členové vedení společnosti v rámci podpůrného programu také několikatýdenní praxi v neziskovém zařízení podle svého výběru.

Mohlo by vás také zajímat

Zpravodaj winkler

Přihlaste se k odběru a pravidelně dostávejte nejdůležitější zprávy ze společnosti winkler i z vašeho oboru. Jste majitelem užitkového vozidla či servisu, nebo provozujete autobusovou dopravu či zemědělský podnik? Ať tak či onak, v našem zpravodaji najdete informace o nových produktech, aktuálních trendech na trhu i atraktivních akčních nabídkách.