Človek a kultúra

V spoločnosti winkler je pre nás dôležité to, ako spolu žijeme a ako spolupracujeme. Naše hodnoty a hlavné zásady sú základom našich činov, pretože naši blížni sú pre nás dôležití.

Naše hodnoty

Sme rastúci podnik strednej veľkosti, v ktorom stále zostáva rodinná atmosféra. Z dôvodu zachovania tohto základu sú pre nás veľmi dôležité silné hodnoty. Päť podnikových hodnôt tvorí srdce našej podnikovej kultúry a formujú našu spoluprácu.

Naše firemné hodnoty sú súčasťou poslania, ktoré slúži ako vodítko pre naše konanie na jednej strane a ako východiskový bod pre ďalší rozvoj spoločnosti na strane druhej. Pod nadpisom „Vonkajší rast si vyžaduje vnútorný rozvoj“ sme vyvinuli firemné zásady, ktoré premieňajú hodnoty na konkrétne podnikové a strategické kroky, a to interne aj externe.

To znamená: Dávame ľudí - zákazníkov a zamestnancov - do centra všetkého, čo robíme, rozvíjame jasné a konkrétne ciele pre náš ďalší rozvoj a realizujeme ich kompetentne, zodpovedne a udržateľne.

Aktuálne informácie

Ľudskosť

Rešpektujeme sa a vážime si spoločné hodnoty. Základnom našej spolupráce je tímový duch a dôvera. Vytvárame atmosféru, ktorá prispieva k tomu, že do práce chodíme s dobrým pocitom.

Aktuálne informácie

Komunikatívnosť

Podporujeme rozhovory z očí do očí ako aj komunikáciu vo všetkých smeroch. Takto v praxi uplatňujeme transparentnosť a otvorenosť.

Aktuálne informácie

Udržateľnosť

Usilujeme sa o dosiahnutie dlhodobých úspechov, aby sme ponúkali bezpečné pracovné miesta a perspektívy rozvoja. Dbáme na životné prostredie a zdroje a dôsledne si uvedomujeme dopady nášho každodenného konania.

Aktuálne informácie

Sila, ktorá nás poháňa

Našou motiváciou je spoločne niečo pohnúť vpred a dosahovať naše ciele vďaka našej pripravenosti. Vytvárame prostredie, v ktorom sú zapojení všetci a aktívne prispievajú k úspechu podniku.

Aktuálne informácie

Spoľahlivosť

Pokladáme za mimoriadne dôležité prevziať zodpovednosť za naše vlastné konanie. Pracujeme čestne a svedomito, aby sa na nás mohli kedykoľvek spoľahnúť naši interní a externí partneri.

Vyššia hodnota vďaka strave

Dobrá práca potrebuje dobrú stravu, tým sme predsvedčení. Našim zamestnancom chceme poskytnúť ideálne pracovné podmienky - a to zahŕňa aj dobrý, vyvážený a pestrý obed. Spoločnosť winkler to ponúka svojim pracovníkom v spolupráci s cateringovým partnerom „Essenzeit“.

Konkrétne to znamená použitie čerstvých, kvalitných surovín a ich starostlivá príprava. Týmto spôsobom prispievame k pohode našich zamestnancov, a preto sme radi, že môžeme prevziať veľký podiel na nákladoch.

Rozširovanie obzoru

Ako zodpovedná firma chceme byť cenným prínosom do budúcnosti a pre blaho všetkých. Preto rok čo rok pomáhame sociálnym zariadeniam v okolí našich pracovísk pri realizácii najrôznejších projektov.

A pretože sa počíta spoločenské zapojenie každého jednotlivca, absolvujú naši potenciálny zamestnanci vo vedení spoločnosti v rámci ich programu pomoci tiež niekoľkotýždennú prax v jednom z neziskových zariadení ich výberu.

Toto by vás mohlo zaujímať