Avārijas aprīkojums transportlīdzeklī

Tāpat kā visos transportlīdzekļos, arī komerciālajos transportlīdzekļos jāatrodas piemērotam avārijas aprīkojumam – atstarojošām vestēm, pirmās palīdzības aptieciņai un nepieciešamības gadījumā arī papildu drošības aprīkojumam.

Kam jābūt transportlīdzeklī?

Kas ir nepieciešams, lai transportlīdzekli un tā pasažierus aizsargātu avārijas gadījumā? Vācijas Ceļu satiksmes dalības atļauju piešķiršanas noteikumi (StVZO) paredz garu drošības aprīkojuma sarakstu. winkler izskaidro, kādam aprīkojumam jāatrodas jūsu transportlīdzeklī.

Pirmās palīdzības aptieciņas

Vācijas ceļu satiksmes dalības atļauju piešķiršanas noteikumu 35. panta h punktā ir noteikts ka, kravas transportlīdzekļos obligāti jābūt pirmās palīdzības aprīkojumam, kas atbilst DIN 13164. Saturam jābūt tā iepakotam, lai tas būtu pietiekami aizsargāts pret mitrumu, putekļiem, kā arī degvielām un smērvielām. Daļa no šī aprīkojuma ir sterili produkti, kuru derīguma termiņš beidzas pēc pieciem gadiem un kurus regulāri būtu nepieciešams pārbaudīt un nomainīt.

Brīdināšanas līdzekļi cilvēkiem un transportlīdzekļiem

Atstarojošās vestes ir obligātas
Saskaņā ar Vācijas ceļu satiksmes dalības atļauju piešķiršanas noteikumu 53. panta a punktu kopš 2014. gada 1. jūlija vieglajos pasažieru transportlīdzekļos, kravas automobīļos, vilcējos un sedlu vilcējos, kā arī autobusos jābūt vismaz vienai dzeltenai vai oranžai atstarojošai vestei; ja kabīnē ir divi braucēji, nepieciešamas divas vestes. Atstarojošajām vestēm jāatbilst DIN EN 471:2003 standartam+ A1:2007 (2008. gada marta izdevums) un tām jābūt arī lauksaimniecības transportlīdzekļos.

Ceļā
Transportlīdzeklim, kura pilnā masa ir vairāk nekā 3,5 tonnas, saskaņā ar ceļu satiksmes dalības atļauju piešķiršanas noteikumiem obligāti jābūt avārijas trīsstūrim un papildu signālgaismai. To iespējams aizvietot arī ar pārnēsājamu virzienrādītāja lukturi.

Bīstamas kravas

Veicot bīstamo kravu pārvadājumus, rakstiskajās instrukcijās obligāti jāiekļauj pārskats par drošības aprīkojumu, kas jāved līdzi. Svarīgākā informācija ir atrodama ADR 8.1.5. pantā (“Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu pārvadāšanu). Piemēram, var palielināties nepieciešamo avārijas trijstūru un brīdinājuma signāllukturu skaits, vai arī var būt nepieciešami aizsargcimdi, acu aizsarglīdzekļi, uztveršanas tvertnes vai kanālu pārsegi.

Katalogs "Autobusu borta sistēmas un aprīkojums"

Aprīkojiet savus autobusus optimāli: piemēram, ar informāciju un izklaidi ceļojuma laikā, salona apgaismojumu, borta virtuvēm un sēdekļiem! Papildus tehniskajam atbalstam, piemēram, navigācijas ierīcēm vadītājam, mēs piedāvājam arī izklaidi pasažieriem. Apskati internetā vai pasūti tūlīt! (Katalogs pieejams tikai vācu valodā)

Neatradāt, ko meklējāt?

Mēs piegādājam ne tikai ātri, bet arī precīzi nepieciešamo: jo jūs konsultēs mūsu pieredzējušie speciālisti. Jums ir jautājums? Jūs meklējat pareizo rezerves daļu vai piederumus? Vienkārši sazinieties ar mums!

Mūsu partneri

Vairāk par transportlīdzekļa aprīkojumu