Hidraulisko sūkņu nomaiņa

Hidrauliskais sūknis ir vissvarīgākais hidrauliskās sistēmas konstrukcijas elements, un dažkārt tas jānomaina. Uzziniet, ko nepieciešams ievērot.

[Translate to Lettisch:]
[Translate to Lettisch:]

Hidrauliskā sūkņa centrālā funkcija

Lauksaimniecības transportlīdzekļos hidraulika ir viena no svarīgākajām tehniskajām sistēmām. Ikdienas lietošanas dēļ tā ir arī īpaši noslogota. Svarīgākais sistēmas konstrukcijas elements ir hidrauliskais sūknis. Tas apgādā patērētājus – piemēram, aizmugurējo hidrauliku vai hidraulisko stūres iekārtu, ar eļļu un pareizo spiedienu.

Palīdzība pie nomaiņas

Pirms hidrauliskā sūkņa nomaiņas vispirms jānosaka atbilstošais sūknis. Hidrauliskie sūkņi atšķiras pēc sūknēšanas tilpuma, griešanās virziena, mehāniskās piedziņas, kā arī eļļas savienojumiem. Jūsu winkler konsultants ar prieku palīdzēs izvēlēties jūsu transportlīdzeklim piemērotu sūkni. Lūdzu, sagatavojiet oriģinālo numuru vai salīdzinājuma numuru, palīdzēt var arī fotoattēls.

[Translate to Lettisch:]

Sūknis ir sistēmas daļa

Ja tiek nomainīts hidrauliskais sūknis, tehniskajā apkopē jāiekļauj arī hidrauliskā eļļa un hidrauliskie filtri. Eļļas arī noveco un tādējādi zaudē savas īpašības. Pareizas eļļas ar augstu kvalitātes standartu nodrošina hidrauliskās sistēmas eļļošanu. HLPD eļļu ūdens piesaistīšanas spēja papildus aizsargā sistēmu no korozijas.

[Translate to Lettisch:]

Nepieciešama arī regulāra filtru nomaiņa

Hidrauliskais filtrs neatkarīgi no tā, vai tas ir atplūdes, iesūkšanas vai spiediena filtrs, aiztur piesārņojumu un tādējādi aizsargā komponentus no paaugstināta nodiluma. Visi atlikumi, kurus filtrs nespēj absorbēt, paliek hidrauliskajā eļļā un var nogulsnēties sūknī netīrumu daļiņu veidā. Lai izvairītos no netīrumu iekļūšanas hidrauliskajā sūknī, jo īpaši, ja tas ir tikko uzstādīts, kopā ar sūkni jānomaina gan eļļa, gan filtrs. Tādējādi jūsu hidrauliskā sistēma ir optimāli sagatavota turpmākai lietošanai.

Mūsu pakalpojumi saistībā ar hidraulisko sistēmu

Vairāk par hidraulikas sistēmu