Norādījumi par datu aizsardzību

1. Datu aizsardzības pārskats


a) Vispārīgas norādes

Turpmāk tekstā esošās norādes sniedz pārskatu par to, kas notiks ar Jūsu personīgajiem datiem, apmeklējot mūsu vietni. Personīgie dati ir visi dati, ar kuriem Jūs personīgi iespējams identificēt. Papildu informāciju par tēmu "Datu aizsardzība" meklējiet mūsu datu aizsardzības deklarācijā, kas ir dota zem šī teksta.


b) Datu apkopošana mūsu vietnē

Kurš ir atbildīgs par datu apkopošanu mūsu vietnē?

Datu apstrādi šajā vietnē veic tīmekļa vietņu īpašnieks. Viņa kontaktinformāciju meklējiet šīs vietnes ziņās par izdevēju.


Kā mēs apkopojam Jūsu datus?

Jūsu dati tiek saglabāti arī tādā veidā, ka Jūs mums tos paziņojat. Šie var būt dati, ko Jūs, piemēram, ievadāt kontaktformulārā.

Citus datus mūsu IT sistēma apkopo automātiski, apmeklējot mūsu vietni. Tie pārsvarā ir tehniski dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas atvēršanas pulksteņa laiks). Šo datu apkopošana notiek automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat mūsu vietni.


Kam mēs izmantojam Jūsu datus?

Daļa datu tiek saglabāta, lai garantētu mūsu vietnes attēlojumu bez kļūdām. Citi datus iespējams izmantot Jūsu lietošanas uzvedības analīzei.


Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

Jums jebkurā laikā ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par savu saglabāto personīgo datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Papildus tam Jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Par šiem, kā arī citiem datu aizsardzības jautājumiem varat ar mums sazināties, izmantojot sadaļā "Ziņas par izdevēju" esošo adresi. Papildus tam Jums ir tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē.

Papildus tam Jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežojumu. Papildu informāciju par šo tēmu meklējiet datu aizsardzības deklarācijas sadaļā „Datu apstrādes ierobežošanas tiesības“.


c) Analīzes rīki un trešo piedāvātāju rīki

Apmeklējot mūsu vietni, Jūsu pārlūkošanas darbības iespējams statistiski izanalizēt. Tas pārsvarā notiek ar sīkdatnēm un ar t. s. analīzes programmām. Jūsu pārlūkošanas darbību analīze parasti tiek veikta anonīmi; pārlūkošanas darbības nav iespējams izsekot atpakaļ uz Jums. Jūs varat atteikties no analīzes vai arī to novērst, nelietojot noteiktus rīkus. Papildu informāciju meklējiet šeit dotajā datu aizsardzības deklarācijā.

Jūs varat atteikties no analīzes. Par atteikšanās iespējām mēs jūs informēsim šajā datu aizsardzības deklarācijā.

 

2. Vispārīgas norādes un obligātā informācija


a) Datu aizsardzība

Šo vietņu operators Jūsu personīgo datu aizsardzību uztver ļoti nopietni. Mēs apstrādājam Jūsu personīgos datus uzticami un atbilstoši likumdošanas datu aizsardzības noteikumiem, kā arī šai datu aizsardzības deklarācijai.

Lietojot šo vietni, tiek saglabāti dažādi personīgie dati. Personīgie dati ir dati, ar kuriem jūs personīgi iespējams identificēt. Šajā datu aizsardzības deklarācijā ir skaidrots, kādus datus mēs saglabājam un kam mēs tos izmantojam. Tajā ir skaidrots arī tas, kā un kādam mērķim tas tiek darīts.

Mēs norādām, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt drošības caurumi. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.


b) Norāde par atbildīgo iestādi

Atbildīgā iestāde par datu apstrādi šajā vietnē ir:


Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Vācija


Tālrunis: +49 711 85999-0
Telefakss: +49 711 85999-109
E-pasts: info@winkler.de


Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas viena vai kopā ar citiem izlemj par personīgo datu (piemēram, vārdiem, e-pasta adresēm u.tml.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.


c) Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daudzi datu apstrādes procesi ir iespējami tikai ar Jūsu viennozīmīgu piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt jau apstiprinātu piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Datu apstrādes tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim.


d) Tiesības iebilst pret datu iegūšanu īpašos gadījumos, kā arī pret tiešo reklāmu (VDAR (GDPR) 21. pants)

Ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz VDAR 6. panta 1. daļas lit. e vai f, Jums jebkurā brīdī ir tiesības, balstoties uz Jūsu īpašās situācijas iemesliem, iebilst pret Jūsu personīgo datu apstrādi; tas attiecas arī uz šajos noteikumos minēto profilēšanu. Attiecīgo tiesisko pamatojumu, kas ir apstrādes pamatā, meklējiet šajā datu aizsardzības deklarācijā. Ja Jūs iebildīsiet, mēs Jūsu personīgos datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja mēs spējam sniegt pamatotus iemeslus apstrādei, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai arī, ja apstrāde ir nepieciešama tiesisko prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai (tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. panta 1. daļu).
Ja jūsu personīgie dati tiek apstrādāti tiešās reklāmas nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret Jūsu personīgo datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šādu tiešo reklāmu. Ja jūs iebilstat, jūsu personīgie dati vairs netiks izmantoti tiešajai reklāmai (tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. panta 2. daļu).


e) Tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē

Pārkāpjot VDAR, iesaistītajai personai ir tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē, īpaši savas pastāvīgās uzturēšanas, darba vietas vai apzinātas pārkāpšanas dalībvalstī. Tiesības griezties ar sūdzību nerada šķēršļus citai administratīvajai vai tiesiskajai palīdzībai.


f) Datu pārnesamības tiesības

Jums ir tiesības lūgt izsniegt Jums vai kādai trešajai personai datus, kurus mēs uz Jūsu piekrišanas pamata vai arī līguma izpildes gadījumā automātiski apstrādājam, kādā no populārākajiem, datorizētās apstrādes formātiem. Ja Jūs pieprasāt tiešu datu pārnesi citai atbildīgajai personai, to iespējams izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.


g) SSL vai TLS kodēšana

Šajā lapā drošības un slepenas informācijas, piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu, ko Jūs mums nosūtāt kā lapas īpašniekam, apstrādes aizsardzības nolūkos tiek izmantota SSL vai TLS kodēšana. Kodētu savienojumu varat atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses joslā “http://” nomainās uz “https://” un jūsu pārlūka joslā parādās slēdzenes simbols.

Ja ir aktivizēts SSL vai TLS kodējums, mums nosūtītos datus nevar izlasīt trešās personas.


h) Kodēta maksājumu veikšana šajā vietnē

Ja pēc maksas līguma pabeigšanas ir pienākums mums nosūtīt savus maksājuma datus (piemēram, konta numuru maksājuma ieturēšanai), šie dati ir nepieciešami maksājuma veikšanai.

Maksājumu veikšana, izmantojot populārākos maksājumu veidus (Visa/MasterCard, tiešais debets), tiek veikta tikai ar kodētu SSL vai TLS savienojumu. Kodētu savienojumu varat atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses joslā “http://” nomainās uz “https://” un Jūsu pārlūka joslā parādās slēdzenes simbols.

Izmantojot kodētu saziņu, mums nosūtītos maksājuma datus nevar izlasīt trešās personas.


i) Informācija, bloķēšana, dzēšana un ziņošana

Jums spēkā esošās likumdošanas ietvaros jebkurā brīdī ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par saglabātajiem personīgajiem datiem, to izcelsmi un saņēmēju, kā arī datu apstrādes mērķi un nepieciešamības gadījumā arī ir tiesības veikt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Par šiem, kā arī citiem personīgo datu jautājumiem varat ar mums sazināties, izmantojot sadaļā "Ziņas par izdevēju" esošo adresi.


j) Datu apstrādes ierobežošanas tiesības

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežojumu. Par šiem jautājumiem varat ar mums sazināties, izmantojot sadaļā "Ziņas par izdevēju" esošo adresi. Datu apstrādes ierobežošanas tiesības ir šādos gadījumos:

  • Ja Jūs apstrīdat mūsu saglabāto Jūsu personīgo datu pareizību, mums parasti ir nepieciešams laiks, lai to pārbaudītu. Pārbaudes laikā Jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežojumu.
  • Ja Jūsu personīgo datu apstrāde ir notikusi / notiek prettiesiski, Jūs datu dzēšanas vietā varat pieprasīt datu apstrādes ierobežojumu.
  • Ja mums Jūsu personīgie dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir nepieciešami tiesisko prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, Jums noteiktos apstākļos dzēšanas vietā ir tiesības pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežojumu.
  • Ja Jūs iesniedzat sūdzību saskaņā ar VDAR 21. panta 1. daļu, ir jāveic Jūsu un mūsu interešu izvērtējums. Ja vēl nav skaidrs, kuras intereses ir svarīgākas. Jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežojumu.

Ja esat ierobežojis savu personīgo datu apstrādi, šos datus – izņemot to saglabāšanu – atļauts apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu vai arī tiesisko prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai, vai arī svarīgas sabiedriskas Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts intereses nolūkos.


k) Atteikšanās no reklāmas e-pastiem

Ar šo stingri tiek aizliegts nosūtīt nepieprasītu reklāmu un informācijas materiālus uz sadaļā "Ziņas par izdevēju" dotajiem obligāti norādāmajiem kontaktdatiem. Vietņu īpašnieki patur sev tiesības veikt viennozīmīgas tiesiskas darbības, saņemot nepieprasītu reklāmas informācijas, piemēram, mēstules.


3. Atbildīgais par datu aizsardzību


Mūsu uzņēmums ir noalgojis atbildīgo personu par datu aizsardzību.


Ēriks Cimermans (Erich Zimmermann)
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
www.zida-datenschutz.de


Tālrunis: +49 621 3069 6731
E-pasts: e.zimmermann@zida-datenschutz.de


4. Datu apkopošana mūsu vietnē


a) Sīkdatnes

Interneta vietnēs daļēji tiek izmantotas t. s. sīkdatnes. Sīkdatnes Jūsu datorā nerada nekādu kaitējumu un tajos nav vīrusu. Sīkdatnes ir paredzētas, lai mūsu piedāvājumu padarītu lietotājiem draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un kuras saglabā Jūsu pārlūkprogramma.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir t. .s. "sesiju sīkdatnes". Pēc apmeklējuma tās tiek automātiski dzēstas. Pārējās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu gala ierīcē, līdz Jūs tās izdzēšat. Šīs sīkdatnes palīdz mums nākošajā apmeklējuma reizē atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu.

Jūs savu pārlūkprogrammu varat iestatīt tā, lai Jūs saņemtu informāciju par sīkdatņu saglabāšanu, sīkdatnes atļautu tikai atsevišķos gadījumos, sīkdatnes apstiprinātu tikai noteiktos gadījumos vai arī pilnībā noraidītu, kā arī aktivizētu sīkdatņu automātisku dzēšanu pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Deaktivizējot sīkdatnes, šīs vietnes darbība var būt ierobežota.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas elektroniskās saziņas procesam vai arī noteiktu, Jums vēlamu funkciju (piemēram, preču groza funkciju) nodrošināšanai, tiek saglabātas atbilstoši GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese par sīkdatņu saglabāšanu, lai nodrošinātu optimālu savu pakalpojumu piedāvājumu bez tehniskām kļūdām. Ja tiek saglabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes Jūsu pārlūkošanas uzvedības analīzei), tās šajā datu aizsardzības deklarācijā tiek atrunātas īpaši.


Piekrišana sīkdatnēm ar Consent Manager Provider

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatņu Consent tehnoloģija, ko piedāvā Consent Manager Provider (atļauju pārvaldītāja nodrošinātājs), lai saņemtu Jūsu piekrišanu noteiktu sīkdatņu saglabāšanai Jūsu gala ierīcē, un lai dokumentētu datu aizsardzības piekrišanu. Šīs tehnoloģija operators ir Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zviedrija, interneta vietne: www.consentmanager.de (turpmāk tekstā „Consent Manager Provider“).

Jums apmeklējot mūsu interneta vietni, tiek izveidots savienojums ar Consent Manager Provider serveriem, lai iegūtu Jūsu piekrišanu un citus sīkdatņu lietošanas paziņojumus. Noslēgumā Consent Manager Provider Jūsu pārlūkprogrammā saglabā sīkdatni, lai varētu piesaistīt Jums izsniegtās atļaujas vai to atsaukšanu. Šādi iegūtie dati tiek saglabāti, līdz Jūs pieprasāt tos izdzēst, pats izdzēšat Consent Manager Provider sīkdatni vai arī vairs nav aktuāls datu saglabāšanas nolūks. Obligātie likumdošanā paredzētie uzglabāšanas pienākumi paliek spēkā.

Consent Manager Provider tiek piesaistīts, lai iegūtu likumdošanas pieprasīto piekrišanu sīkdatņu lietošanai. Šī procesa tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. daļas 1. teikuma lit. c.

 

b) Servera žurnāla datnes

Vietņu īpašnieks automātiski apkopo un saglabā informāciju t. s. servera žurnāla datnēs, kuras Jūsu pārlūkprogramma mums nosūta automātiski. Tā ir:

  •     pārlūkprogrammas tips un versija;
  •     izmantotā operētājsistēma;
  •     atsauces URL;
  •     piekļuves resursdatora nosaukums;
  •     servera pieprasījuma pulksteņa laiks;
  •     IP adrese.

Šīs datnes netiek savienotas ar citiem datu avotiem.

Datu apkopošana tiek veikta, balstoties uz VDAR 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietnes īpašniekam ir tiesiska interese attēlošanā savā vietnē bez tehniskām kļūdām un savas vietnes optimizācijā - tādēļ nepieciešama servera žurnāla datņu saglabāšana.
 

c) Kontaktformulārs

Nosūtot mums pieprasījumus, izmantojot kontaktformulāru, Jūsu dati no pieprasījuma formulāra ar norādīto kontaktinformāciju tiek saglabāti, lai veiktu jūsu pieprasījuma apstrādi un lai sazinātos ar jums papildu jautājumu gadījumā. Šie dati bez Jūsu piekrišanas netiek nodoti tālāk.

Šādi kontaktformulārā ievadīto datu apstrāde notiek tikai, balstoties uz Jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Datu apstrādes procesu tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim.

Jūsu ievadītie dati kontaktformulārā paliek mūsu rīcībā līdz brīdim, kad lūdzat tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu to saglabāšanai vai arī vairs nav spēkā datu saglabāšanas mērķis (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes pabeigšanas). Obligātie likumdošanas noteikumi – īpaši glabāšanas ilgums – paliek spēkā.


d) Reģistrācija šajā vietnē

Jūs varat reģistrēties mūsu vietnē, lai lapā varētu lietot papildu funkcijas. Šim nolūkam ievadītos datus mēs izmantojam tikai attiecīgajam piedāvājumam vai pakalpojumam, kuram esat reģistrējies. Pilnībā aizpildiet reģistrācijas laikā pieprasītās obligātos datus. Pretējā gadījumā reģistrācija tiks noraidīta.

Par svarīgām izmaiņām, piemēram, piedāvājuma apjomā vai tehniski nepieciešamu izmaiņu gadījumā, mēs izmantojam reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, lai šādi Jums sniegu nepieciešamo informāciju.

Reģistrācijas laikā ievadīto datu apstrāde notiek, balstoties uz Jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu apstiprināto piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Jau veiktas datu apstrādes tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim.

Reģistrācijas laikā apkopotos datus mēs saglabājam, kamēr esat reģistrēts mūsu vietnē un pēc tam tos izdzēšam. Likumdošanā noteiktais glabāšanas ilgums paliek spēkā.


e) Datu apstrāde (klientu un līgumu dati)

Mēs apkopojam, apstrādājam un lietojam personīgos datus tikai tad, ja tie ir nepieciešami tiesisko attiecību pamatojumam, satura veidošanai vai izmainīšanai (pamata dati). Tas tiek darīts, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei. Personīgos datus, kas ir iegūti mūsu interneta vietnēs (lietošanas datus), mēs apkopojam, apstrādājam un lietojam tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai lietotājam nodrošinātu mūsu pakalpojumu lietošanu un lai viņš norēķinātos par tiem.

Iegūtie klienta dati pēc pasūtījuma pabeigšanas vai darījumu attiecību pabeigšanas tiek izdzēsti. Likumdošanā noteiktais glabāšanas ilgums paliek spēkā.


f) Datu nosūtīšana, slēdzot līgumu ar tiešsaistes veikaliem, tirgotājiem un par preču nosūtīšanu

Mēs pārsūtām personas datus trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma apstrādes ietvaros, piemēram, uzņēmumiem, kam uzticēta preču piegāde, vai kredītiestādei, kam uzticēta maksājumu apstrāde. Cita datu nodošana netiek veikta, vai arī tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja Jūs tam esat viennozīmīgi piekritis.
Mūsu uzņēmums regulāri pārbauda Jūsu kredītspēju, noslēdzot līgumus un noteiktos gadījumos, kad pastāv likumīgas intereses. Mēs piedalāmies arī DRD maksājumu pieredzes informācijas sistēmā, ko pārvalda Creditreform. Šai nolūkā mēs nododam personas datus, piemēram, adreses datus un norādes par maksājumu veikšanu, uz Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr to zināšana būs nepieciešama, lai izpildītu norādīto nolūku, kam dati tiek uzglabāti.

Creditreform datubāzē tiek glabāta informācija, jo īpaši par vārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, ģimenes stāvokli, profesionālo darbību un finansiālo stāvokli, jebkādām saistībām un informācija par maksājumu vēsturi. Papildu informāciju par datu apstrādi Creditreform var atrast šeit:
https://www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz

Papildus tam mēs izmantojam uzņēmuma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt informāciju. Uzņēmums Dun & Bradstreet Deutschland GmbH cita starpā sniedz kredītspējas novērtēšanas pakalpojumus. Šim nolūkam mēs sniedzam uznēmumam Dun & Bradstreet Deutschland GmbH datus par darījumu partneru maksājumu pieredzi, izmantojot šifrēšanas procedūras. Uzņēmumam Dun & Bradstreet Deutschland GmbH tiek piešķirtas šo datu izmantošanas tiesības, neierobežotas laikā un telpā, un tai ir pienākums ievērot personas maksājumu vēstures datu izmantošanas aizsardzības noteikumus saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likuma (BDSG) 31. panta 1. punktu.  Papildu informāciju par datu apstrādi uzņēmumā Dun & Bradstreet Deutschland GmbH var atrast šeit: https://www.dnb.com/de-de/daten-und-sicherheit/

Jūsu datu nodošana trešajām personām bez Jūsu viennozīmīgas piekrišanas, piemēram, reklāmas mērķiem, netiek veikta. Datu apstrādes pamats ir GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei.

Iespējamā informācija, kādu uzņēmums Dun & Bradstreet Deutschland GmbH varētu par Jums uzglabāt:

Pamatinformācija- piemēram, vārds un uzvārds, kontaktinformācija- piemēram, pasta adrese, detalizēta informācija- piemēram, maksājumu vēsture.


g) Datu nosūtīšana, slēdzot līgumu par pakalpojumiem un digitālajam saturam

Mēs nododam personas datus trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma apstrādes ietvaros, piemēram, kredītiestādei, kam uzticēta maksājumu apstrāde.
Mūsu uzņēmums regulāri pārbauda Jūsu kredītspēju, noslēdzot līgumus un noteiktos gadījumos, kad pastāv likumīgas intereses. Mēs piedalāmies arī DRD maksājumu pieredzes informācijas sistēmā, ko pārvalda Creditreform. Šai nolūkā mēs nododam personas datus, piemēram, adreses datus un norādes par maksājumu veikšanu, uz Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr to zināšana būs nepieciešama, lai izpildītu norādīto nolūku, kam dati tiek uzglabāti.

 

Creditreform datubāzē tiek glabāta informācija, jo īpaši par vārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, ģimenes stāvokli, profesionālo darbību un finansiālo stāvokli, jebkādām saistībām un informācija par maksājumu vēsturi. Papildu informāciju par datu apstrādi Creditreform var atrast šeit:
https://www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz

 
Papildus tam mēs izmantojam uzņēmuma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt informāciju. Uzņēmums Dun & Bradstreet Deutschland GmbH cita starpā sniedz kredītspējas varbūtības novērtēšanas pakalpojumus. Šim nolūkam mēs sniedzam uznēmumam Dun & Bradstreet Deutschland GmbH datus par darījumu partneru maksājumu pieredzi, izmantojot šifrēšanas procedūras. Uzņēmumam Dun & Bradstreet Deutschland GmbH tiek piešķirtas šo datu izmantošanas tiesības, neierobežotas laikā un telpā, un tai ir pienākums ievērot personas maksājumu vēstures datu izmantošanas aizsardzības noteikumus saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likuma (BDSG) 31. panta 1. punktu.  Papildu informāciju par datu apstrādi uzņēmumā Dun & Bradstreet Deutschland GmbH var atrast šeit: https://www.dnb.com/de-de/daten-und-sicherheit/

Cita datu nodošana netiek veikta, vai arī tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja Jūs tam esat viennozīmīgi piekritis. Jūsu datu nodošana trešajām personām bez Jūsu viennozīmīgas piekrišanas, piemēram, reklāmas mērķiem, netiek veikta.
Datu apstrādes pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas ļauj apstrādāt datus, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma pasākumus.

Iespējamā informācija, kādu uzņēmums Dun & Bradstreet Deutschland GmbH varētu par Jums uzglabāt:

Pamatinformācija- piemēram, vārds un uzvārds, kontaktinformācija- piemēram, pasta adrese, detalizēta informācija- piemēram, maksājumu vēsture.

 

5. Analīzes rīki un reklāma


a) Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantotas interneta analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics izmanto t. s. "sīkdatnes". Tās ir teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un nodrošina analīzi par interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu saglabātā informācija par to, kā Jūs lietojat interneta vietni parasti tiek pārnesta uz Google serveri ASV un saglabāta tur.

Google Analytics sīkdatņu saglabāšana tiek veikta, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese veikt lietotāju rīcības analīzi, lai uzlabotu gan tīmekļa piedāvājumu, gan arī reklāmu.


IP anonimizēšana

Mēs šajā vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Šādi Google jūsu IP adresi pirms nosūtīšanas uz ASV Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas kopienas vienošanās līgumvalstīs saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un tur saīsināta. Google tīmekļa vietņu īpašnieka uzdevumā izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā Jūs lietojāt interneta vietni, lai tīmekļa vietņu īpašniekiem sagatavotu ziņojumus par interneta vietnes aktivitātēm un lai nodrošinātu citus ar tīmekļa vietņu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google Analytics no Jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem.


Pārlūkprogrammas spraudņi

Jūs varat apturēt sīkdatņu saglabāšanu, atbilstoši iestatot Jūsu pārlūkprogrammu; taču mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadījumā jūs pilnībā nevarēsiet izmantot visas šīs interneta lapas funkcijas. Papildus tam varat novērst, ka Google apkopo ar sīkdatnēm radītos un ar Jūsu vietnes izmantošanu saistītos datus (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī, ka Google veic šo datu apstrādi, lejupielādējot un uzinstalējot šajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Atteikšanās no datu vākšanas

Jūs varat novērst , ka Google Analytics veic Jūsu datu apkopošanu, nospiežot uz šīs saites. Tiek uzstādīta Opt-Out sīkdatne, kas šīs vietnes turpmāko apmeklējumu laikā novērš jūsu datu apkopošanu: Google Analytics deaktivizēšana.

Papildu informāciju par darbībām ar lietotāju datiem Google Analytics meklējiet Google datu aizsardzības deklarācijā: support.google.com/analytics/answer/6004245.


Pasūtījuma apstrāde

Mēs esam ar Google noslēguši līgumu par pasūtījuma datu apstrādi un, lietojot Google Analytics, mēs pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības iestādes stingros noteikumus.


Google Analytics demogrāfiskās pazīmes

Šajā vietnē tiek lietota Google Analytics funkcija "demogrāfiskās pazīmes". Šādi iespējams izveidot ziņojumus, kuros ir sniegta informācija par lapas apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati ir Google saņemti no ar interesēm saistītajām reklāmām, kā arī no trešo piedāvātāju apmeklētāju datiem. Šos datus nav iespējams piesaistīt konkrētam cilvēkam. Šo funkciju Jūs jebkurā brīdī varat deaktivizēt, veicot sava Google konta reklāmas iestatījumus, vai arī pilnībā aizliegt Google Analytics veikt Jūsu datu apkopošanu tā, kā minēts punktā “Atteikšanās no datu apkopšanas”.

 

6. Jaunumi


a) Jaunumu dati

Ja vēlaties pieteikties vietnes piedāvātajiem jaunumiem, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas mums atļaus pārbaudīt, ka Jūs esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat saņemt jaunumus. Papildu dati netiek iegūti vai arī tie tiek iegūti brīvprātīgi. Šos datus mēs izmantojam tikai pieprasītās informācijas nosūtīšanai un mēs nenododam to tālāk trešajām personām.

Šādi pietiekšanās formulārā jaunumu saņemšanai ievadīto datu apstrāde notiek tikai, balstoties uz Jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Saņemto piekrišanu datu, e-pasta adreses saglabāšanai, kā arī tās izmantošana jaunumu sūtīšanai Jūs jebkurā brīdī varat atcelt, piemēram, izmantojot "atteikšanās" saiti jaunumos. Datu apstrādes procesu tiesiskums saglabājas līdz jau veiktam atsaukuma brīdim.

Jūsu dati, kurus esat norādījis, piesakoties jaunumu saņemšanai tiek saglabāti līdz brīdim, kamēr esat pieteicies jaunumu saņemšanai, un pēc atteikšanās no jaunumu saņemšanas šī informācija tiek dzēsta. Tas neattiecas uz datiem, kas mums ir saglabāti citiem mērķiem.


b) SC-Networks GmbH

Šī mājas lapa izmanto Evalanche, automatizēto risinājumu e-pasta-mārketinga jaunumu nosūtīšanai. Pakalpojumu sniedzējs ir SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Evalanche ir pakalpojums, ar kuru iespējams organizēt un analizēt jaunumu nosūtīšanu. Jūsu jaunumu saņemšanai ievadītie dati (piemēram, e-pasta adrese) tiek saglabāti SC-Networks serveros.

SC-Networks veiktā datu analīze

Mūsu ar Evalanche nosūtītie jaunumi sniedz mums iespēju veikt jaunumu saņēmēju rīcības analīzi. Šādi iespējams veikt analīzi, piemēram, cik daudz saņēmēju ir atvēruši jaunumu ziņu un cik bieži tiek nospiests uz saitēm jaunumu ziņojumā.

Evalanche sniedz mums arī iespēju sadalīt jaunumu saņēmējus dažādās kategorijās (“grupēt”). Šādi, piemēram, jaunumu saņēmējus iespējams iedalīt pēc vecuma vai dzimuma. Šādi jaunumu saņemšanu iespējams labāk pielāgot attiecīgajai mērķgrupai.

Ja Jūs nevēlaties, lai Evalanche veiktu analīzi, jums ir jāatsauc Jūsu piekrišana personas izsekošanas veikšanai. Šim nolūkam mēs nodrošinām Jūs ar veidlapu, kuru varat izmantot, lai pārvaldītu savas informatīvā izdevuma preferences. Saiti uz šo veidlapu atradīsit katrā jaunumu ziņojumā. Šeit Jūs varat atteikties no mūsu jaunumiem. Lai to izdarītu, katra jaunumu ziņojuma beigās ir pieejama atbilstoša saite. Papildus tam no jaunumu saņemšanas varat atteikties arī tieši vietnē.


Tiesiskie pamati

Datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu, atsakoties no jaunumu saņemšanas. Datu apstrādes procesu tiesiskums saglabājas līdz jau veiktam atsaukuma brīdim.


Glabāšanas ilgums

Jūsu dati, kurus esat norādījis, piesakoties jaunumu saņemšanai tiek saglabāti līdz brīdim, kad atteiksieties no jaunumu abonēšanas, un tiek dzēsti gan no mūsu serveriem, gan no SC-Networks serveriem pēc atteikšanās no jaunumu abonēšanas. Tas neattiecas uz datiem, kas mums ir saglabāti citiem mērķiem.


līguma noslēgšana par pasūtījuma apstrādi

Mēs esam ar SC-Networks noslēguši līgumu par pasūtījuma datu apstrādi un, lietojot SC-Networks, mēs pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības iestādes stingros noteikumus automatizēti nosūtot e-pasta-mārketinga jaunumus.

 

7. Spraudņi un rīki


a) YouTube ar paplašinātu datu aizsardzību

Mūsu vietnē tiek izmantoti vietnes YouTube spraudņi. Vietņu īpašnieks ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Mēs lietojam YouTube paplašinātā datu aizsardzības režīmā. Atbilstoši YouTube informācijai šajā režīmā YouTube nesaglabā informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem pirms viņi neaplūko video. Paplašinātajā datu aizsardzības režīmā datu nodošana tālāk YouTube partneriem nav viennozīmīgi izslēgta. Piemēram, YouTube – neatkarīgi no tā, vai jūs aplūkojat video vai nē – izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.
Aplūkojot YouTube video mūsu vietnē, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Šajā gadījumā YouTube serverim tiek nosūtīta informācija, kuru no mūsu vietnēm Jūs esat apmeklējis. Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, Jūs aktivizējat, ka YouTube Jūsu pārlūkošanas uzvedību piesaista tieši Jūsu profilam. Jūs varat to atcelt, izejot no sava YouTube konta.
Papildus tam YouTube pēc video palaides jūsu gala ierīcē var saglabāt dažādas sīkdatnes. Ar šo sīkdatņu palīdzību YouTube var apkopot informāciju par mūsu vietnes apmeklētājiem. Šī informācija tiek izmantota, piemēram, lai iegūtu video statistiku, uzlabotu draudzīgumu lietotājiem un novērstu krāpniecības mēģinājumus. Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu gala ierīcē, līdz jūs tās izdzēšat.

Ja nepieciešams, pēc YouTube video palaides tiek aktivizēti papildu datu apstrādes procesi, kurus mēs nevaram ietekmēt.

YouTube lietošana nodrošina atbilstošu mūsu tiešsaistes piedāvājumu attēlojumu. Tam ir tiesiska interese GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f izpratnē.

Papildu informāciju par YouTube datu aizsardzību meklējiet uzņēmuma datu aizsardzības deklarācijā: www.google.de/intl/de/policies/privacy.


b) Google un MyFonts Web Fonts

Lai nodrošinātu vienotu tekstu attēlojumu, šajā vietnē tiek izmantoti t. s. Web Fonts, ko piedāvā Google un MyFonts. Atverot kādu vietni, jūsu pārlūkprogramma lejupielādē pārlūkprogrammas kešatmiņā nepieciešamos Web Fonts, lai teksti un uzraksti tiktu pareizi attēloti.

Šī iemesla dēļ jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai nepieciešams izveidot savienojumu ar Google un MyFonts serveriem. Šādi piedāvātāji saņem informāciju par to, ka, izmantojot jūsu IP adresi, esat atvēris mūsu vietni. Google Web Fonts un MyFonts Web Fonts lietošana nodrošina vienotu un atbilstošu mūsu tiešsaistes piedāvājumu attēlojumu. Tam ir tiesiska interese GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f izpratnē.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta Web Fonts, tiek izmantoti jūsu datora standarta fonti.

Papildu informāciju par Google Web Fonts meklējiet developers.google.com/fonts/faq un Google datu aizsardzības deklarācijā: www.google.com/policies/privacy/.

Papildu informāciju par My Fonts Web Fonts meklējiet: www.myfonts.com/licensing/webfont/


c) Google Maps

Šajā vietnē tiek lietots karšu pakalpojums Google Maps API. Piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Lai lietotu Google Maps funkcijas, nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek pārnesta uz Google serveri ASV un saglabāta tur. Šīs vietnes piedāvātājs nevar ietekmēt šo datu pārnesi.

Google Maps lietošana nodrošina atbilstošu mūsu tiešsaistes piedāvājumu attēlojumu, un lai vieglāk būtu iespējams atrast mūsu vietnē norādītās vietas. Tam ir tiesiska interese GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f izpratnē.

Papildu informāciju par rīcību ar lietotāju datiem meklējiet Google datu aizsardzības deklarācijā: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


 d) Google reCAPTCHA

Mēs savās vietnēs lietojam “Google reCAPTCHA” (turpmāk tekstā “reCAPTCHA”). Piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Ar reCAPTCHA tiek pārbaudīts, vai datu ievadi mūsu vietnēs (piemēram, kontaktformulārā) veic cilvēks vai automatizēta programma. Šajā gadījumā reCAPTCHA ar dažādu pazīmju palīdzību analizē vietnes apmeklētāja rīcību. Šī analīze sākas automātiski, tiklīdz vietnes apmeklētājs ieiet vietnē. Analīzes veikšanai reCAPTCHA veic dažādas informācijas analīzi (piemēram, IP adresi, vietnes apmeklētāja apmeklējuma ilgumu vai lietotāja veiktās peles kustības). Analīzes laikā uztvertie dati tiek nosūtīti Google.

reCAPTCHA analīzes pilnībā darbojas fonā. Vietnes apmeklētājs netiek informēts, ka šāda analīze tiek veikta.

Datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese par to, lai savu tīmekļa piedāvājumu aizsargātu pret kaitniecisku automatizēto izspiegošanu un pret mēstulēm.

Papildu informāciju par Google reCAPTCHA, kā arī Google datu aizsardzības deklarāciju meklējiet šajās saitēs: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ un www.google.com/recaptcha/intro/android.html.