Vides aizsardzības deklarācija


Ar šo deklarāciju par ilgtspējību un vides aizsardzību, 2016. gada jūlijā winkler atzina sevi par atbildīgu uzņēmumu.

Atbildīga rīcība un ekonomiski panākumi - tas der

Kā uzņēmums, kurš ir pārstāvēts visā pasaulē, mēs apzināmies atbildību, kuru nesam. Tā kā esam ekonomiska organizācija, mūsu sabiedriskais pienākums winkler uzņēmumu grupā ir vides aizsardzības veicināšana. Mēs nosakām augstas prasības ne tikai saviem produktiem, bet arī ikdienas darbībām un komunikācijai ar mūsu klientiem un tirdzniecības partneriem.

Ņemot vērā pasaules iedzīvotājiem pieejamos ierobežotos resursus, uzskatām par pašsaprotamu izmantot šos resursus atbildīgi. Pielietojot dažādus pasākumus, mēs veicinām ilgtspējīgu attīstību un vienlaicīgi arī mūsu uzņēmuma ekonomiskos panākumus. Izmantojot šādu enerģijas koncepciju mēs maksimāli taupām enerģiju. To varēja noteikt PartsLife GmbH energoaudita laikā, un piešķīra mums sertifikātu

Enerģijas taupīšanas un resursu saglabāšanas tehnoloģijas

Nākotnē mēs centīsimies rast jaunas iespējas, kā palielināt winkler uzņēmumu grupas energoefektivitāti un attiekties pret resursiem vēl taupīgāk. Šīs tehnoloģijas galvenokārt tiek izmantotas mūsu jaunajos uzņēmumos. Tā ietekmē tiek modernizētas dažas no mūsu vecākajām atrašanās vietām.

LED tehnoloģija

Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, winkler izmanto enerģijas un izmaksu ziņā efektīvās LED spuldzes, kam ir ilgāks kalpošanas laiks. Mēs ieslēdzam gaismu tikai tad, kad nepietiek ar dienasgaismu. Biroju gaiteņos un noliktavās tiek izmantoti kustību sensori, kā arī daļēji tā dēvētās dienasgaismas kontrolierīces, kas pie pietiekama āra apgaismojuma automātiski izslēdz mākslīgo apgaismojumu.

Koģenerācijas stacija

Uzņēmumu grupas ietvaros tiek izmantotas arī koģenerācijas stacijas. Šādi uz vietas saražoto elektroenerģiju var izmantot gan kā strāvu, gan apkures un dzesēšanas vajadzībām.

Apsildāmās grīdas

Lai varētu efektīvāk apsildīt mūsu telpas, esam ierīkojuši apsildāmās grīdas. Ar to palīdzību siltums tiek saglabāts un izplatīts labāk, nekā izmantojot radiatorus, un samazinās arī enerģijas patēriņš.

Siltumizolācija

Tā kā siltumenerģija visvairāk tiek zaudēta norobežojošajās konstrukcijās, winkler piekopj energoefektīvu celtniecību, izmantojot modernas siltumizolācijas sistēmas un ierīkojot logus ar termiskās aizsardzības stiklojumu.

Fotoelementu enerģijas sistēmas

Atsevišķās vietās mēs izmantojam elektroenerģiju, kas tiek ražota, izmantojot fotoelementu enerģijas jeb saules fotoelementu sistēmas.

Centralizēta siltumapgāde

Mēs izmantojam centralizētu siltumapgādi, kas rada siltumu no atkritumu un biomasas sadedzināšanas koģenerācijas stacijās.

Siltumsūkņi

Apkurei un dzesēšanai mēs ierīkojam siltumsūkņus.

Enerģijas taupīšanas un resursu saglabāšanas pasākumi

Izplūdes gāzu samazināšana

Cik vien iespējams, braucot komandējumos, tiek izmantots vilciens vai cits sabiedriskais transports. Mūsu darba automašīnām ir zems benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš, tādējādi tiek samazināts klimatam kaitējošā oglekļa dioksīda daudzums atmosfērā.

Pārstrādāts papīrs

Īpašs uzsvars tiek likts uz otrreizēji pārstrādāta papīra izmantošanu, jo sevišķi iekšējās lietošanas vajadzībām. Salīdzinot ar hlorā balināta papīra lietošanu, tiek taupīta ne tikai enerģija un izejvielas, bet arī atvieglota atkritumu šķirošana.

Atkritumu šķirošana

Lai varētu efektīvi šķirot atkritumus, ir sarūpēti atsevišķi sadzīves atkritumu, papīra/kartona, plastmasas, metāllūžņu un koksnes atkritumu konteineri.

Papīra patēriņš

Papīra patēriņš tiek samazināts, cik vien iespējams. E-pastus un pielikumus vēlams apstrādāt elektroniski un izdrukāt tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais