Juridiskie paziņojumi

1. pants. Atbildība par saturu

Par savu lapu saturu esam atbildīgi mēs paši saskaņā ar vispārējiem principiem. Mēs esam rūpīgi apkopojuši šajā vietnē iekļauto informāciju un cenšamies to pastāvīgi pārbaudīt. Tomēr mēs nevaram garantēt pareizību, aktualitāti, pilnīgumu un pieejamību. Saistoša informācija, konsultācijas, ieteikumi vai deklarācijas tiek sniegtas tikai individuālas saziņas ietvaros. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt, saīsināt vai pat pilnībā pārtraukt mūsu interneta piedāvājumu. Mēs arī negarantējam, ka mūsu interneta piedāvājuma saturs ir piemērots lietotājam un viņa mērķiem. Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnes vienkārša izmantošana nerada līgumiskas attiecības starp lietotāju un pakalpojumu sniedzēju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ka šajā tīmekļa vietnē sniegtās funkcijas ir bez kļūdām vai, ka šajā tīmekļa vietnē vai attiecīgajā serverī, nav vīrusu vai kaitīgu komponentu. Jebkāda atbildība par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar piekļuvi tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu, ir izslēgta.


2. pants. Ārējas saites

Mūsu piedāvājumā ir arī saites uz tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Mēs nekādā veidā nepieņemam šo saturu kā savu un neuzņemamies par to nekādu atbildību. Par saistītās vietnes saturu ir atbildīgs tikai attiecīgais vietnes nodrošinātājs. Nelegālais saistīto lapu saturs mums nebija atpazīstams. Tomēr, nav pamatoti jebkurā laikā pārbaudīt saistīto lapu saturu, ja nav konkrētu pierādījumu par likuma pārkāpumu. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, ja, izmantojot mūsu saites, esat sasniedzis lapas, kuru saturs jums šķiet apšaubāms. Tiklīdz mēs uzzināsim par jebkādiem tiesību aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar saistīto lapu saturu, mēs nekavējoties dzēsīsim šādas saites. Šī deklarācija attiecas uz visām mūsu lapās iekļautajām saitēm.


3. pants. Autortiesības

Mūsu vietnes saturu, dizainu un struktūru aizsargā autortiesības, un mēs paturam visas īpašuma tiesības. Jo īpaši reproducēšanai, apstrādei, izplatīšanai un jebkāda veida izmantošanai ir nepieciešama mūsu rakstiska piekrišana, ja vien pasākums nav atļauts bez piekrišanas saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Šo lapu lejupielāde un kopēšana ir atļauta tikai privātai, nekomerciālai lietošanai. Tas neattiecas uz teksta un attēlu materiāliem, kas žurnālistikas vajadzībām tiek sniegti sadaļā "Prese". Hipersaites uz mūsu interneta lapām ir atļauts izveidot tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu.


Svarīga piezīme:

Iespiedraksta kontaktinformācijas datu izmantošana komerciālai reklāmai nav vēlama, ja vien winkler nav devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai, ja jau pastāv darījumu attiecības. winkler un visas šajā tīmekļa vietnē norādītās personas ar šo iebilst pret jebkādu datu komerciālu izmantošanu un izpaušanu.